Kam s vánočním stromkem?


Prosíme Pražany, aby stromky nevyhazovali do nádob na směsný odpad, protože tím výrazně snižují jejich kapacitu. Odstrojený stromek patří k veřejně přístupné nádobě na směsný odpad. V opačném případě, který se týká zejména staré činžovní zástavby a rodinných domů, je nejlepší stromek odložit u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad. Výjimku tvoří umělé stromky. Pokud už umělý stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Stromky budou sváženy v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Pražské služby očekávají, že sesbírají okolo 300 tisíc vánočních stromečků.

Svezené stromky končí u odběratelů zabývající se zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity například v zahrádkářském průmyslu. Nedostatečně odstrojené nebo znečištěné stromky putují s ostatním směsným odpadem do ZEVO Malešice, kde jsou energeticky využity.

V žádném případě nedoporučujeme odnášení vánočních stromků do pražských lesoparků a lesů jako potravu pro divokou zvěř. Dekorace a zapomenuté ozdoby mohou zvířatům ublížit

+ There are no comments

Add yours