Pražské služby a AVE jsou připraveny na letošní sváteční svoz odpadu


Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a. s. a AVE Pražské komunální služby a. s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného komunálního i tříděného odpadu na území metropole. Program je letos objednaný městem tak, aby ideálně nedocházelo k přeplňování nádob a nevznikal nepořádek kolem popelnic.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2023 má Konsorcium Pražské odpady 2016-2025 zajištěné standardní pracovní směny. Svoz směsného komunálního odpadu (černých popelnic) proběhne podle předem jasně stanovených svozových plánů, čili jako v běžných dnech. Kvůli tradičně větší zátěži na separačních místech pak dojde k posílení svozu tříděných složek odpadu (barevných popelnic) v souladu s pokyny a objednávkou hlavního města Prahy, především v hustě zalidněných oblastech metropole, jako jsou například typicky velká sídliště.

„V období Vánoc se tradičně potýkáme s daleko větším množstvím odpadků, krabic a papíru, plastu, kovů nebo skla. Standardní objemy nádob tak nemusí stačit. Proto prosíme veřejnost i během svátků o spolupráci. Stačí krabice roztrhat, umělohmotné lahve a kovové plechovky sešlápnout. Nic na tom není! Přitom právě tato drobnost pomůže uvolnit místo v popelnici pro ostatní, známé a sousedy z okolí,“ říká mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

Pokud kapacita nebo počet nádob na směsný komunální odpad nestačí, je potřeba, aby majitel nebo správce objektu kontaktoval s požadavkem na změnu svou svozovou společnost. Ta pak následně přistaví další popelnici, nebo bude k té původní jezdit častěji. Jestliže nestačí kapacita nebo počet nádob tříděný odpad, musí se občané obrátit na příslušnou městskou část – odbor životního prostředí. Jen úředníci mohou ve spolupráci s magistrátem objednat u svozových společností více barevných kontejnerů, nebo častější svoz těch stávajících.

Vánoční stromky do popelnic nepatří

U veřejně přístupné popelnice na směsný odpad, prosíme občany, aby stromečky odkládali volně vedle nich. V ostatních případech, kdy se jedná například o činžovní a rodinné zástavby nebo nádoby v kleci, prosíme, aby všichni vyhazovali vánoční stromky k nejbližším barevným kontejnerům na tříděný odpad. Nikdy dovnitř žádné z popelnic.

Dále prosíme, aby lidé vyhazovali stromečky nejlépe den před svozem odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. „Prosíme, v žádném případě neodnášejte jehličnany do lesa nebo parku, zapomenuté ozdoby by mohly ublížit divoké zvěři,“ upozorňuje Komarnický. Umělé stromečky, které dosloužily, pak patří jen a pouze na sběrný dvůr.

Svoz směsného odpadu

23. – 31. 12. 2023 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2024 svoz až na výjimky probíhá
2. 1. – 6. 1. 2024 standardní svoz v pravidelných svozových dnech

Svoz tříděného odpadu

23. – 31. 12. 2023 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23. – 31. 12. 2023 v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2024 svoz až na výjimky probíhá
2. 1. – 6. 1. 2024 standardní svoz v pravidelných svozových dnech

Provoz sběrných dvorů

22. 12. 2023 standardní provozní doba 8:30 – 17:00
23. – 26. 12. 2023 zavřeno
27. – 29. 12. 2023 standardní provozní doba 8:30 – 17:00
30. – 31. 12. 2023 zavřeno
1. 1. 2024 zavřeno
2. 1. 2024 standardní provozní doba 8:30 – 17:00

+ There are no comments

Add yours