Nebezpečné odpady v pražských domácnostech


Produkty a výrobky obsahující nebezpečné látky jsou v domácnostech stejně běžné jako PET lahve a obalové kartony. A zatímco klasický odpad lze třídit téměř před každým domem, nebezpečné odpady jako například léky, elektrospotřebiče, oleje a těkavé látky vyžadují speciální likvidaci. Proto je užitečné vědět, jak s nimi správně naložit.  

Z našich zkušeností vyplývá, že nejčastěji se Pražané potýkají s likvidací drobné elektroniky, televizorů, rozbitých telefonů a vysloužilých spotřebičů. Z nebezpečných látek vedou chemikálie a zbytky barev po malování bytů. Tento odpad je považován za nebezpečný a v žádném případě by neměl končit v nádobách na směsný odpad. Většinu nebezpečného odpadu lze odevzdat třeba na jednom z našich sběrných dvorů. 

Elektrospotřebiče a baterie, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Vysloužilé a nefunkční spotřebiče patří do červených kontejnerů na elektroodpad. Jsou totiž dobře recyklovatelné a obsahují vzácné kovy, které lze opětovně použít. Mimo sběrné dvory Pražských služeb je můžete odevzdat na ředě sběrných míst specializovaných firem.

Léky a zdravotnický materiál

Léky, které jste nepoužili, je lepší vrátit zpátky do lékárny. Některé lékárny přitom zpětně odebírají i použitý zdravotnický materiál (stříkačky, obvazy atd.). Nejhorším řešením je léky vyhodit do toalety. Dostávají se tak do odpadních vod, kde je jejich odstranění nejen náročně, ale často i nemožné. Nehledě na to, že látky obsažené v lécích se dostávají do přírodních ekosystémů a poškozují je.

Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty

Kuchyňské oleje jsou poměrně vyhledávaným zdrojem, který můžete odevzdat na sběrný dvůr. Na minerální oleje se vztahuje povinnost zpětného odběru prodejci, takže při nákupu se ptejte na způsob likvidaci tohoto produktu a na možnost jej u prodejce zpětně odevzdat.

Výrobky z PVC

Z PVC se vyrábí široká škála produktů jako například láhve nebo rukavice. Produkt z PVC poznáte podle označení číslem tři. PVC obsahuje změkčující karcinogenní látky, které se z produktu lehce uvolňují. Odborníci proto doporučují tyto výrobky nepoužívat.

Chladničky a mrazáky obsahující freony

Zařízení obsahující freony je potřeba odevzdávat na sběrní dvůr, stejně jako i poslední tři kategorie nebezpečného odpadu, mezi které patří: Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, barvy, ředidla a lepidla.

Pro každou obec ze Zákona o odpadech připadá povinnost zajistit sběr nebezpečného odpadu. Tyto odpady je možné odevzdat buď ve sběrném dvoře, nebo prostřednictvím mobilního sběru nebezpečného odpadu.

+ There are no comments

Add yours