Dešťová voda do každé domácnosti!


Přesněji řečeno do „téměř každé domácnosti“. A i to je skvělá zpráva!

Nedávno provedený výzkum totiž ukázal, že zhruba 90 % českých domácností, které žijí v domech se nějakým způsobem zachytává a dále využívá dešťovou vodu. Jako hlavní důvod uvádí finanční úsporu, ale asi třetina domácností zmiňuje i ekologické důvody.

Zkoumání toho, jak české domácnosti hospodaří s dešťovou vodou, je společný projekt Fakulty sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, týmu Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) a agentury STEM. Touto problematikou se zabývají od roku 2017. Za šest let dokázali celkem třikrát provést výzkum, během kterého se domácností dotazovali nejen na to, zda vůbec dešťovou vodu zachytávají, ale také na důvody, které je k tomuto činu vedou.

Letošních 90 % domácností, které dešťovou vodu zachytávají je mírný nárůst oproti roku 2020. Nadzemních nádrží a sudů aktuálně k zachytávání vody využívají asi tři čtvrtiny domácností. Oproti předchozím letům se počet těch, kteří k zachytávání vody využívají podzemní nádrže, téměř zdvojnásobil. Dobrou zprávou je, že Ministerstvo životního prostředí má k této problematice zřízený i dotační program a lze tak i finanční příspěvek. Snad se v následujících letech počet lidí, kteří s dešťovou vodou hospodaří, ještě zvýší.

Zdroj: https://pozitivni-zpravy.cz/cesi-setri-90-domacnosti-zachytava-destovou-vodu/

+ There are no comments

Add yours