Navštivte nejudržitelnější supermarket u nás!


Každý z nás má v dnešní době, kdy jsou supermarkety a hypermarkety na každém rohu, nějaký, do kterého chodí úplně nejraději. Někdo se zajímá o nabídku potravin, někdo cenu, jiný se zase rozhoduje třeba na základě dopravní dostupnosti. Co kdybyste ale začali přemýšlet i o tom, který supermarket je nejudržitelnější?

Kaufland je mnohými vnímám jako obchod, kam nejraději chodí nakupovat starší lidé. Vyhledávat bychom ho ale měli všichni. Asociace společenské odpovědnosti totiž uvádí, že podle studie společnosti Impact Metrics za rok 2021 se jedná o bezkonkurenčního lídra mezi obchodními řetězci.

Studie porovnává 17 kritérií, které hodnotí dopady na společnost, životní prostředí nebo i přístup k zaměstnancům a samotné řízení podniku. CSR manažer Kaufland ČR, Peter Chalupianský, říká: „Na udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost klademe velký důraz. Naše ESG projekty stále zlepšujeme a rozšiřujeme. Ocenění je pro nás důkazem, že jdeme správným směrem.“

Kaufland boduje napříč všemi kritérii. Jsou oceněny jeho udržitelné aktivity na ochranu životního prostředí, diverzita a péče o zaměstnance, transparentnost nebo například podpora neziskového sektoru. Nejvíce kritérií se zaměřovalo na životní prostředí. Autoři této studie hodnotili u řetězců například spotřebu energií, vody, nakládání s odpady, podíl obnovitelných zdrojů či celkovou plochu zelených střech. Sociální oblast se zase zaměřovala na kritéria, jako jsou věková struktura, poměr zaměstnaných mužů a žen nebo podíl zdravotně postižených.

Vítězství řetězce Kaufland není zas takovým překvapením. Už v minulosti byl opakovaně vyhlášen jako nejudržitelnější řetězec v České republice. Vzhledem k jeho komplexnímu přístupu v rámci aktivit ESG (Enviroment, Social, Governance) také nedávno například vyhrál Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Umisťuje se ale pravidelně i v jiných obdobně koncipovaných soutěžích.

Zdroj: https://www.spolecenskaodpovednost.cz/kaufland-je-podle-studie-impact-metrics-opet-nejlepsi-v-udrzitelnosti-mezi-obchodnimi-retezci/

 

+ There are no comments

Add yours