Plechovky jsou dobrým sluhou, ale mohou být zlým pánem


Boom popularity kovových nápojových obalů pokračuje. V jejich třídění ale máme v tuzemsku co dohánět. Alespoň jednou týdně vypije doma plechovku téměř polovina Čechů, jak vyplývá z dat celoevropské iniciativy Každá plechovka se počítá. S tím roste požadavek na recyklaci tohoto typu nápojového obalu. V metropoli se kovové obaly třídí od poloviny roku 2016 a od roku 2019 pomáhá se separací obsahu šedých nádob poloautomatická linka ve Vysočanech. Za první půl rok letošního roku linka zpracovala přes 408 tun kovových obalů a 3,86 tun hliníkových kávových kapslí.

Linka se skládá z pásového dopravníku a dvou separátorů. První tvoří magnet, který vyseparuje železné kovy. Obaly a produkty z neželezných kovů putují do druhého separátoru. Ten funguje na bázi vířivých proudů. Následně je odpad slisován a odevzdán odběratelům k dalšímu zpracování. Separace a následná recyklace hliníku a dalších neželezných kovů je nezbytným dílkem skládačky pro princip cirkulární ekonomiky a snížení ekologické zátěže související s těžbou těchto kovů.

V nádobách však končí menšina použitých kovových obalů. Z průzkumu organizace Každá plechovka se počítá vychází, že pouze 42 procent těch, kteří doma plechovku vypijí, ji zároveň vždy zrecyklují. Naproti tomu Britové a Irové recyklují v 67 procentech případů. Podobná čísla vychází v Itálii i ve Španělsku. O něco lépe na tom jsou Češi při konzumaci venku, kdy si cestu ke správnému kontejneru najde 39 procent občanů České republiky. To ale dlouhodobě nestačí. Evropská unie chce podíl zrecyklovaného hliníku zvýšit na 50 procent do roku 2025. Důvod je jasný. Recyklace hliníkových obalů je významně šetrnější než výroba nových.

Od loňska lze do šedých nádob házet použité hliníkové kávové kapsle. Třídění kávových kapslí v metropolitním odpadovém hospodářství je výsledkem spolupráce mezi Pražskými službami, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Nespresso. Pražané však nejsou omezováni jednou konkrétní značkou. Společnost Nespresso od nás následně hliníkové kapsle odebírá a dále je předává k recyklaci.

Do separačních nádob však nelze házet všechny obaly. Nepatří do nich tlakové obaly od kosmetiky a cestovních vařičů, neboť hrozí jejich vznícení. Do kontejneru nepatří ani staré hasicí přístroje, nádoby od motorových olejů, benzinu, barev, plastové kávové kapsle a dalších chemických nebo nebezpečných látek. 

Prosíme tedy občany, aby plechovky i konzervy před vyhozením sešlapávali a zmenšili tak jejich objem. Zároveň apelujeme na to, aby kovové obaly nebyly vyhazovány v igelitových sáčcích. Plastové či jiné sáčky a tašky znesnadňují třídění na lince.

+ There are no comments

Add yours