Jak je na tom Evropská unie s recyklací plastů?


Podle údajů Evropského parlamentu se v EU recykluje zhruba třetina plastového odpadu. Co si budeme namlouvat, to prostě není dostačující. Zajímá vás, jaké evropské země jsou v recyklaci nejlepší a které naopak nejvíce zaostávají? Pak se podívejte na následující infografiky, z kterých rovněž zjistíte, jak Evropa nakládá s plastovým odpadem nebo v jakých segmentech se spotřebovává nejvíce plastů.

Na první infografice můžeme vidět, jak již několik desetiletí dramaticky vzrůstá produkce plastů. Z 1,5 milionu tun v roce 1950 až na neuvěřitelných 359 milionů tun v roce 2018. Tento stoupající trend sice v první polovině roku 2020 zastavila pandemie koronaviru, ovšem v druhé polovině téhož roku výroba plastů opět stoupla.

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím článku a informací z webu Evropského parlamentu

Zde je zajímavé sledovat, k čemu se všechny ty vyrobené plasty vlastně používají. Téměř 40 % jich skončí jako obaly, což je hlavní důvod toho, proč se dnes ve světě tak bojuje proti jednorázovým plastům. Dalším segmentem, kde se spotřebovává velké množství plastů, je stavebnictví. Nejméně plastů se pak používá v zemědělství.

V druhé části infografiky vidíme, jak se s plastovým odpadem nejčastěji nakládá. Bohužel se recykluje pouze něco málo přes 30 %, přičemž nejčastěji se energeticky využívá. Důležité také je, že až polovina plastů určených k recyklaci se vyváží mimo země Evropské unie. Může za to často nedostatečná kapacita nebo technologické či finanční omezení.

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím článku a informací z webu Evropského parlamentu

Pokud by vás zajímalo, kteří evropané produkují na osobu nejvíce kilogramů plastů, tak jsou to Litevci. Na druhém místě jsou Španělé a na třetím Němci, kteří rovněž drží prvenství v celkovém množství vyhozených plastů. Česko je na tom o poznání lépe. Méně plastů než my totiž vyhodí pouze Portugalsko, Belgie a Chorvatsko.

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím článku a informací z webu Evropského parlamentu

No a které evropské země jsou nejlepší v recyklaci? Mezi špičku patří Litva a Slovinsko – tam recyklují 60 až 70 % plastového odpadu. Česká republika patří společně s Nizozemskem, Bulharskem nebo třeba Švédskem do další kategorie, která rovněž vykazuje vysokou míru recyklace, a to mezi 50 a 60 procenty. Nejhůře je na tom pak Francie – ta recykluje méně než 30 % plastového odpadu.

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím článku a informací z webu Evropského parlamentu

Zdroje:

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/plastovy-odpad/20181212STO21610/plastovy-odpad-a-jeho-recyklace-v-eu-infografika

http://www.enviweb.cz/119611

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/infografika-plastovy-odpad-a-jeho-recyklace-v-eu/2062816

+ There are no comments

Add yours