Děti z mateřské školy Vejvanovského obhájily loňské prvenství v soutěži Pražských služeb ve sběru papíru


14. ročník soutěže Pražských služeb ve sběru papíru zná své vítěze. Loňské prvenství obhájily děti z Mateřské školy Vejvanovského 1610, Praha 4. Před prázdninami si díky společnému celoročnímu úsilí nadělily finanční příspěvek ve výši 18 tisíc korun. Za tyto peníze vyrazí na výlet, navíc pro ně školka koupí didaktické pomůcky, které usnadňují výuku názornou a zábavnou formou. Tuna vytříděného papíru ušetří skoro 2 tuny dřeva a cca 31 000 litrů vody. Osvěta v oblasti třídění je proto rozhodně na místě i mezi dětmi.

 Kromě běžných činností se Pražské služby dlouhodobě věnují také edukaci. Cílem této aktivity spojené se soutěží je jednoznačně podpořit zájem dětí předškolního a školního věku o třídění odpadu, ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. „Letos se konal v pořadí čtrnáctý ročník, do kterého se zapojilo víc než pět desítek subjektů. Motivace vyhrát je pokaždé ohromná. Nejde přitom jenom o peníze, ale také o touhu být nejlepší, sesbírat co největší množství papíru a tím udělat něco užitečného pro přírodu,“ vysvětluje tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

Třídit se učí děti odmala

„Sběr starého papíru pořádáme u nás ve školce řadu let a po celou dobu úzce spolupracujeme s Pražskými službami. Je to jedna z mnoha aktivit, pomocí kterých vedeme děti k ochraně životního prostředí v rámci celoškolního projektu zaměřeného na environmentální vzdělávání. Finanční prostředky, které naše mateřská škola v soutěži získala, použijeme na nákup didaktických pomůcek pro děti i na zaplacení výletu, na který každoročně vyrážíme,“ doplňuje ředitelka Dita Balcarová.

Vedení mládeže k odpovědnému nakládání s odpadem a třídění má skutečně pozitivní efekt. „Podobné soutěže jsou jednou z cest, jak zvýšit povědomí o recyklaci a správném nakládání s odpadem mezi těmi nejmenšími. Vítám každou podobnou iniciativu, do které se mohou děti aktivně zapojit, přiučit se něčemu novému ohledně ekologie a zároveň pomoci své škole,“ říká náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro životní prostředí Jana Komrsková.

Recyklovaný papír má širokou škálu dalšího využití

Jedna tuna vytříděného papíru ušetří skoro 2 tuny dřeva a cca 31 000 litrů vody. Recyklační proces u něj může proběhnout průměrně 5 až 7krát. Opakovaným zpracováváním se však délka celulózových vláken zkracuje a recyklát ztrácí na kvalitě. Z recyklovaného papíru se vyrábí třeba sešity, poznámkové bloky, krabice, tašky, knihy, noviny a časopisy, ubrousky, nebo izolace a podobně. Do modrých popelnic a kontejnerů patří správně jen neznečištěný papír, noviny, letáky, časopisy, nařezané nebo natrhané kartonové krabice, plata od vajíček nebo ruličky od toaletního papíru a tak dále. Naopak sem nepatří například mokrý, mastný ani jinak znehodnocený papír, účtenky, použité kapesníčky, pleny ani žádné hygienické potřeby.

Důraz na vzdělávání široké veřejnosti kladou Pražské služby prakticky od svého vzniku, ať už na nejrůznějších akcích, v rámci kampaní nebo na sociální sítích. Osvětu zaměřuje firma především na ekologii a třídění, předcházení vzniku odpadu, svoz a jeho zpracování, recyklaci, úklid v hlavním městě a další. Kromě toho nabízí lidem možnost vidět na vlastní oči, jak fungují třídicí linky nebo Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice. „Prohlídky tu mají na starosti kolegové, kteří jsou skutečně odborníky v oboru. Každému proto rádi detailně vysvětlí všechno z našich postupů a procesů. Chodí hlavně školní skupiny, přijít mohou ale i dospělí. Rádi přivítáme každého, kdo projeví zájem,“ připomíná Komarnický.

Se začátkem nového školního roku startuje další ročník soutěže ve sběru papíru, která probíhá už od roku 2011. Bližší informace k podmínkám, registraci, objednání odvozu, platbám za dodané množství sběrového papíru a další detaily najdou zájemci na webových stránkách Pražských služeb. V průměru se tohoto klání účastní více než 50 základních škol, školek i jiných vzdělávacích institucí.

Místo Škola kg na žáka
1. Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610 76.96
2. Základní škola, Praha 10, Práčská 37 63.78
3. Základní škola a mateřská škola Koloděje 52.20
4. Soukromá základní škola Integrál

pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.

43.77
5. Základní škola Zdiměřice, příspěvková organizace 37.13

Kompletní výsledky soutěže Pražských služeb ve sběru papíru: https://www.psas.cz/sber-papiru-vysledky?rok=2023

+ There are no comments

Add yours