Jak probíhá zimní údržba komunikací?


Zimní sezona údržby komunikací každoročně startuje 1. listopadu a trvá až do konce března následujícího roku. Mnoho lidí se nás každý rok ptá, jak vypadá její plánování, kdo je za údržbu odpovědný nebo jak jednotlivé práce probíhají. Tento text tedy slouží k tomu, abychom zimní údržbu silnic a chodníků co nejvíce osvětlili.

Podle čeho se řídí výjezd sypačů?

Výjezdy se řídí podle podrobného plánu, který s naší pomocí vypracovává Technická správa komunikací (TSK). Ta nám pak prostřednictvím svého dispečinku oznamuje časy výjezdů. Na tyto pokyny u nás čeká celkem 44 sypačů a dalších zhruba třicet u našich subdodavatelů. Do letošního boje proti zimě navíc nasadíme dva zcela nové posypové vozy. Naše sypače pojmou průměrně 6 tun soli, se kterou absolvují trasy od 25 do 50 kilometrů. Záleží na počasí a na tom, zda je výjezd preventivní, či likvidační. 

Které silnice a ulice se udržují?

Přehled všech udržovaných komunikací je možné nalézt na webu TSK. K dispozici tam najdete přehlednou mapu celé Prahy nebo můžete využít vyhledávací funkci, kde po zadání konkrétní ulice zjistíte, zda se dané místo v  zimě udržuje, či ne. Pokud v tomto přehledu nějakou vozovku nenajdete, pak je to z toho důvodu, že jejím správcem nemusí být TSK, ale jiný správce.

Jak rychle údržba probíhá?

Rychlost práce se odvíjí od toho, v jakém pořadí se komunikace nacházejí. U těch nejdůležitějších, mezi něž patří třeba vozovky silnic I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace, je časový limit nastaven do dvou hodin od výjezdu. U těch nejméně důležitých je to pak 48 hodin. Zimní údržby se dočkají i nemotoristické komunikace, chodníky a další významná místa v Praze. Na tuto činnost bude připraveno 1 070 pracovníků pro odstraňování sněhu a náledí.

+ There are no comments

Add yours