Italská společnost Novamont vytvořila mobilní hru pro děti, která je učí o recyklaci potravinového odpadu a kompostování


O potravinovém odpadu jsme na našem blogu psali již mnohokrát, přesto si ale pojďme pár věcí zopakovat. Plýtvání potravinami má obrovský dopad na přírodu, neboť vyhozené zbytky jídla končí na skládkách, kde produkují nebezpečné plyny. A jejich množství vás možná překvapí. Ve skutečnosti totiž potravinový odpad produkuje ročně zhruba čtyřikrát více emisí než letecký průmysl. Proto jsme vždy velice rádi, když vidíme nějakou iniciativu, která by se tímto druhem odpadu zabývala. Naposledy nás takto zaujala mobilní hra pro děti s názvem Food Scrap Recycling Truck.

Hru představila italská společnost Novamont zabývající se vývojem biologicky rozložitelných bioplastů. Cílem hry je dětem zábavným a intuitivním způsobem ukázat, proč a jak třídit potravinový odpad, který způsobuje přibližně 8 % všech emisí skleníkových plynů. Hra dětem nabízí možnost řídit popelářské auto, které si mohou různě barevně upravovat. S vozem pak děti projíždějí městem, vysypávají popelnice a potravinový odpad následně vykládají v kompostárně. Tam si pak mohou vyzkoušet práci s různými kompostovacími stroji.

Dalším herním prostředím je kuchyň, kde se na pohybujícím dopravníku objevují různé druhy odpadu. Zde je cílem správně rozpoznat potravinový odpad a vytřídit jej do vhodné nádoby.

Součástí hry je i návštěva laboratoře, ve které se děti dozví spoustu informací o kompostech a kompostování.

“84 % evropského potravinového odpadu končí ve spalovnách, nebo ještě hůře na skládkách, kde se z něj uvolňuje metan, který je při oteplování atmosféry 25krát účinnější než oxid uhličitý. Kromě separace kuchyňského odpadu chceme dětem vysvětlit i důležitost tvoření kompostu, jenž pomáhá pomáhá vrátit živiny do půdy a zachycuje oxid uhličitý,” říká Paul Darby ze společnosti Novamont.

Zdroje:

https://resource.co/article/novamont-launches-iphone-recycling-game-children

https://www.novamont.com/eng/leggi_press.php?id_press=62

+ There are no comments

Add yours