Galerie: Podívejte se, jaké umění lze vytvořit ze starých telefonů


Desire Koffi je 26letý umělec z Pobřeží slonoviny, jehož cílem je snížit množství elektronického odpadu, který se nachází v ulicích. Elektroniku pro svá díla sbírá převážně v Abidžanu, což je hlavní město Pobřeží slonoviny, které každoročně vyprodukuje asi 1 500 tun elektronického odpadu.

Koffi tráví většinu svého času tím, že prochází ulicemi Abidžanu a sbírá staré či rozbité telefony a další elektroniku. Většinu z nich nakupuje, přičemž průměrná cena jednoho zařízení je zhruba jeden dolar. Svým způsobem tak zabraňuje tomu, aby použitá elektronika končila pohozená někde v přírodě. Staré telefony následně demontuje a jednotlivé části používá ve svých obrazech. Kofii říká, že žádný komponent nevyhodí – do své tvorby tak dokáže zpracovat celé zařízení. Vytvoření jednoho díla mu pak obvykle trvá tři až pět dní.

“Mým cílem je pokusit se snížit množství elektronického odpadu, který se nachází volně v ulicích nebo v odpadkových koších”, říká Koffi o své práci. K práci s tímto netradičním materiálem jej prý přimělo to, když viděl, jak nezodpovědné nakládání s odpadem negativně ovlivňuje životní prostředí. 

Díky své originální tvorbě se Koffi velice rychle stal jednou z nejdůležitějších postav současného umění v Pobřeží slonoviny. Jeho díla jsou velice populární, což odpovídá i jejich ceně. Pokud byste měli o Koffiho obraz zájem, museli byste z peněženky vytáhnout minimálně 170 dolarů, tedy téměř 3800 korun.

Zdroj:

https://www.reuters.com/article/us-ivory-coast-artist-e-waste/ivory-coast-painter-gives-new-life-to-e-waste-idUSKBN1OD2CK

https://www.reuters.com/article/us-ivory-coast-artist-e-waste/ivory-coast-painter-gives-new-life-to-e-waste-idUSKBN1OD2CK

+ There are no comments

Add yours