Praha využívá průsaků podzemních vod


Do pražské kolektorové sítě se od jejího vybudování přirozeně dostává značné množství průsakové vody, kterou je třeba neustále odčerpávat. Průsaková voda z pražského podzemí je v této lokalitě bez dalšího využití přečerpávána do Vltavy. Společně se společností Kolektory Prahy a hlavním městem jsme hledali způsob využití tohoto zdroje vody pro splachování ulic a chodníků v centru metropole.

Hospodaření s vodou není již zdaleka tématem jen pro venkov. „I v Praze se musíme začít chovat maximálně hospodárně v nakládání s vodou. Zařízení je schopno za patnáct minut naplnit cisternu o objemu osm metrů krychlových. Voda v souladu se svým rozborem je využitelná pro splachování ulic a chodníků centra města, může být použita také pro zalévání zeleně nedalekého okolí,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

V prostoru pod náměstím Uhelný trh se v hloubce 30 metrů nachází podzemní rezervoár na průsakovou vodu, který je dostatečně velký na to, aby se voda z něj dala po vyčerpání využít. Zařízení je schopno zachytit až 100 m3 vody. Hl. m. Praha v loňském roce uvolnilo v souladu se Strategií adaptace na klimatické změny prostředky na vybudování čerpací technologie, která umožňuje zachycenou vodu vyvést na povrch a plnit jí cisterny Pražských služeb.

„Projekt je příkladnou spoluprací městských firem v environmentální oblasti. Průsaková voda z kolektorů bude dále a smysluplně využívána v kropicích a zametacích vozech Pražských služeb, které pracují převážně v centrálních částech Prahy v rámci strojního čištění. Pražské služby tak pokračují v ekologických aktivitách, které přispívají k ochraně životního prostředí v metropoli,“ dodává generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

1 comment

Add yours
  1. Víte, kolik denně spotřebujete vody? A co je vodní stopa? Přinášíme tipy, jak ji co nejvíce zmenšit | NEPŘEKONATELNÝ BLOG

    […] A co takhle průsaková voda? Pražské služby ji ve spolupráci s firmou Kolektory Praha začaly efektivně využívat jako vodu pro splachování ulic a chodníků v centru metropole. Více informací, jak se průsaková voda v Praze využívá se dočtete v našem článku: https://www.neprekonatelny.blog/2020/06/30/praha-vyuziva-pru%cc%8asaku%cc%8a-podzemnich-vod/ […]

+ Leave a Comment