Jak by to vypadalo, kdyby naše domovy byly plné špatně zlikvidovaného odpadu?


Dokážete si představit, že by všechen odpad, který se nelikviduje správným způsobem, končil v našich domovech? Změnilo by to nějak naše chování? Spotřebovávali bychom méně a třídili více? Tyto otázky si položil americký fotograf a výsledkem je série fotografií s trefným názvem “Úmyslná ignorance”. 

“Úmyslná ignorance” je fotografická série adresující současnou masovou spotřebu a hromadění odpadu na této planetě. Nápad na tento projekt vznikl ve chvíli, když se americký fotograf Jefferson Caine Lankford dozvěděl, kolik odpadu Američané produkují a kde všude odpadky končí. Umělce šokovalo, že pouze polovina z 220 milionů tun každoročně vyprodukovaného odpadu je řádně zlikvidována, a zbytek je tedy logicky ukládán způsobem, který poškozuje životní prostředí.

Dokud to není na mém dvorku, tak mě to nezajímá. Přesně tak by se podle fotografa dala popsat americká mentalita ohledně životního prostředí. “Začal jsem přemýšlet, jak by lidé reagovali, kdyby všechny odpadky, které se nedostaly na určené skládky, náhle skončily v jejich domovech”, vysvětluje Jefferson. A o to přesně v této sérii jde. 

Umělec posbíral relativně velké množství odpadu a zakomponoval ho hned do několika domácností, včetně té své. Výsledkem jsou velice zajímavé fotografie, na nichž jsou zachyceny každodenní aktivity prováděné v prostředí, které ilustruje zbytky typického amerického životního stylu.

Na závěr se nabízí tyto otázky: Pokud by takto skutečně vypadaly naše domovy, došlo by k nějaké změně? Nebo bychom prostě našli nový způsob, jak se tomuto problému vyhnout? Na to nechť si každý odpoví sám.

+ There are no comments

Add yours