„Tesla“ mezi zametacími vozy už najezdila přes 8 tisíc kilometrů


Elektrický Bucher CityCat 220ev se tiše proplétá kolem Prašné brány, pokračuje ulicí Na Příkopě, a nakonec zahýbá na Václavské náměstí. To je jen stručný výčet míst historického centra, kde bezemisní zametací stroj Pražských služeb operuje. Za směnu urazí v průměru 33 kilometrů a sesbírá zhruba 330 kilo odpadků. Od nasazení do provozu v roce 2018 jich z pražských chodníků sebral 82 tun.

Již v roce 2008 jsme v Praž­ských službách začali budovat flotilu ekologických svozových i samosběrných vozů a minulý rok jsme se stali první společ­ností v České republice, která do svého vozového parku po­řídila komunální elektrovozy. Elektrické Buchery pro nás představují jednu z cest, jak alespoň částečně snížit hluko­vou zátěž turisticky přetížené­ho centra, které vyžaduje téměř 24hodinový úklid. Další přidaná hodnota elektrovozů spočívá v lokálních emisích, které má CityCat nulové.

Bucher CityCat je vedle elektro­motoru vybaven technologiemi pro efektivnější a méně prašné zametání a zároveň spotřebo­vává méně vody než předcho­zí modely. Baterie vydrží bez problému celou směnu a stroj je tak schopen plně nahradit vozy s klasic­kým pohonem. Od zahájení provozu již Bu­cher najezdil 8 307 kilometrů a sesbíral ko­lem 82 tun od­padu.

Vedle zmíně­ného CityCatu brázdí pražské ulice také dva menší stroje od skotského vý­robce Green Machines. Dále do ulic hlavního města denně vyrá­ží více než sto klasických svozo­vých vozidel Pražských služeb, u nichž se rovněž snažíme za­pojovat alternativní paliva.

+ There are no comments

Add yours