Kampaní “Stop nepořádku” chceme omezit odpadové zlozvyky Pražanů


Přeplněné popelnice, nepořádek v jejich okolí a odkládání velkoobjemového odpadu vedle kontejnerů patří k hlavním zlozvykům Pražanů při nakládání s odpady. V rámci boje proti těmto nešvarům jsme spustili novou kampaň s názvem “Stop nepořádku”, která se na výše uvedené problémy zaměřuje u černých popelnic na směsný odpad. Posláním kampaně je zvýšit povědomí Pražanů o správné likvidaci odpadu a akce poběží až do konce roku.

Problém s přeplněnou popelnicí má přitom jednoduché řešení. Pokud v daném objektu či bytovém domě pravidelně přetékají popelnice na směsný odpad, je potřeba se obrátit na správce nebo majitele objektu a požádat ho o navýšení objemu či počtu odpadových nádob. Velmi častým jevem je také nedostatečný počet dní, kdy mají popeláři přijet, a i toto lze optimalizovat.

Dalším, a ještě viditelnějším prohřeškem je odhazování nadměrného odpadu vedle popelnic. Přestože muži v oranžovém nejsou těmi, kdo problém způsobil, prvotní negativní emoce směřují právě na jejich adresu. Přitom popeláři rozhodně nemají v popisu práce uklízet nepořádek z okolí černých popelnic. Odstranění by měl správně zajistit ten, kdo má daný objekt na starost. Tím je opět majitel či správce daného objektu. Pražané také často zapomínají na fakt, že odkládání odpadu mimo sběrné nádoby je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 50 000 korun.

Kampaň Stop nepořádku bude k vidění ve vozech metra, v rádiích a tiskovinách a na sociálních sítích. Součástí kampaně bude poukazovat na výše uvedené problémy a vysvětlovat, jak jim předcházet a jak je případně řešit.

+ There are no comments

Add yours