Kontaktní čočky vedou k tvorbě mikroplastů


Kontaktní čočky jsou bezesporu fantastický zdravotnický nástroj. Každý den na ně spoléhají desítky milionů lidí, pro které znamenají záchranu před nejrůznějšími vadami zraku. Co se s nimi ale děje, jakmile přestanou být použitelné? Tuto otázku si aktuálně položila skupina amerických vědců a odpověď se ukázala být velkým problémem. Velice často totiž končí v umyvadle nebo spláchnuté v toaletě, čímž mohou přispívat k mikroplastickému znečištění vodního prostředí. Pouze ve Spojených státech se každý rok tímto způsobem dostane do odpadu až 10 milionů tun kontaktních čoček, které se postupně rozkládají na menší části, až končí jako mikroplasty.

Průzkum na americkém trhu odhalil, že 15-20 % lidí, co nosí kontaktní čočky, je po skončení životností vyhodí do umyvadla nebo do záchodu. To rozhodně není malé číslo, vezmeme-li v potaz, že jen v USA by tak mohlo činit až 9 milionů lidí. 

Tým vědců z Arizonské státní univerzity se rozhodl zjistit, co přesně se s plastovými čočkami děje v čističkách odpadních vod. Kontaktní čočky jsou totiž vyrobené z jiného plastu, než který najdete v bateriích nebo textilu. Plast na čočky musí být jemný, ohebný a musí k oku propouštět kyslík. Vědci zjistili, že jakmile jsou tyto polymery vystaveny mikroorganismům z odpadních vod, nastane oslabování jejich vazeb a materiál se začne rozpadat na menší a menší části. „Když plast ztratí svou strukturní sílu, tak se fyzicky rozpadne. To vede k tvorbě mnoha drobných částic, které nakonec končí jako mikroplasty“, tvrdí doktor Varun Kelkar, vedoucí výzkumného týmu.

Mikroplasty jsou nebezpečné především pro mořské živočichy, kteří si je mohou splést s potravou. Jelikož jsou plasty nestravitelné, dostávají se prostřednictvím potravinového řetězce i do lidských organismů. Čističky vod je odstranit nedokážou, a proto je stále častěji vědci nacházejí i v pitné vodě. Mikroplasty byli podle nejnovějšího výzkumu Akademie věd České republiky nalezeny ve třech různých českých úpravnách pitné vody. Vzhledem k tomu, že na sebe potenciálně mohou vázat škodlivé látky a současné úpravny vody nedisponují technologií pro jejich eliminaci, si tento problém zasluhuje naši zvýšenou pozornost. 

+ There are no comments

Add yours