Pražské služby boří mýty o třídění a svozu odpadu


Popírači recyklace se ve velkém vrací na scénu. Opírají se o stále stejné, mnohokrát vyvrácené a často protichůdné mýty. Zatímco jedni tvrdí, že obsah barevných kontejnerů se namixuje a skončí na jedné hromadě, druhá skupina zastává názor, že kontejnerů je málo. Ani jedno tvrzení se ovšem nezakládá na pravdě.

Mýtus 1: Všechen odpad se stejně sype na jednu hromadu

Ne, nesype. Namixování tříděného odpadu a jeho pokoutný odvoz na skládku je ekologický i ekonomický nesmysl a zcela popírá logiku recyklace. Obsah z pražských barevných kontejnerů končí na třídicích linkách, kde je ručně dotříděn, nebo putuje k dalšímu zpracování smluvním odběratelům. Naše třídicí linky papíru ročně zpracují zhruba 37 tisíc tun papíru. S ručním dotříděním už více než dva roky pomáhají odsouzení z pankrácké a ruzyňské věznice. Jejich úkolem je oddělit odpad, který do modrých nádob nepatří. Nejčastěji jde o igelitové tašky, znečistěný papír nebo směsný odpad. Výmět putuje do spalovny.

Mýtus 2: V Praze nemusím třídit. Směsný odpad je ručně tříděn ve spalovně

Recyklace v Zařízení na energetické využití odpadu již není technicky možná. V Malešicích končí více než 95 procent pražského směsného komunálního odpadu. Denně ho sem sváží více než sto svozových vozidel pražských služeb a další desítky kuka vozů ostatních společností. Zhruba 7tunový náklad každého z nich je navezen do zásobníku přezdívaného bunkr o objemu zhruba 11 tisíc metrů krychlových. Odtud jej dva jeřáby nakládají přímo do kotlů. To, co vyhodíte do popelnice na směsný odpad, téměř jistě skončí v malešické spalovně.

Mýtus 3: Odpad třídí málo lidí a kontejnery jsou nedostupné

Omyl, za normální považuje třídit odpad více než sedmdesát procent občanů. Jenom v loňském roce bylo v Praze vytříděno více než 54 tisíc tun papíru, plastových obalů, skla, nápojových kartonů a kovových obalů. Od roku 2005 pak bylo vytříděno více než 635 tisíc tun odpadu. V ulicích metropole se nachází více než 4700 kontejnerových stání na tříděný odpad a je na nich umístěno přes 19 tisíc odpadových nádob.

Mýtus 4: Čiré a barevné sklo se při svozu míchá

Není tomu tak. Svoz skla nejčastěji probíhá vozidly s hydraulickou rukou, která jsou určena ke svozu kontejnerů s tzv. spodním výsypem. Korby těchto vozidel jsou vybaveny přepážkou, díky které lze svážet čiré a barevné sklo současně. Případní kolemjdoucí mohou mít dojem, že dochází ke smíchání druhů skla, ale přepážka tomu dokonale zabraňuje. Navíc jsou vozidla vždy opatřena cedulkami, aby bylo zřejmé, jaký odpad je aktuálně svážen. Současně a bez míchání lze svážet třeba i plast a papír.

Mýtus 5: Popeláři jsou povinni uklízet nepořádek kolem popelnic na směsný odpad

Za pořádek kolem popelnic na smíšený odpad jsou odpovědní majitelé či správci příslušných objektů. Právě oni musí dle vyhlášky zajistit dostatečný počet nádob na směsný odpad, jejich pravidelný a dostatečný odvoz a úklid v jejich okolí. Zaměstnanci svozových společností nejsou povinni automaticky uklízet odpad kolem nádob na směsný odpad.

1 comment

Add yours
  1. AK

    Díky, snad tenhle článek pomůže k tomu, aby lidé více třídili! Jinak o tom, že s dotřiďováním pomáhají vězni, jsem nevěděla, ostatní ano, to s těmi vězni mě příjemně potěšilo. 🙂

+ Leave a Comment