Praze od smogu pomáhají vozidla na alternativní pohon


Česká města i regiony v posledních letech stále častěji zažívají smogové situace. Znečišťování ovzduší se sice často přisuzuje významným stacionárním zdrojům znečištění, jako jsou slévárny, cementárny, zařízení na energetické využití odpadů či jiné průmyslové aktivity, ale pravdou zůstává, že nejvýznamnějším znečišťovatelem ovzduší je stále individuální automobilová a nákladní doprava. Významným krokem pro snižování emisní a smogové zátěže je tak i ekologizace vozových parků firem, například těch, které se starají o pravidelný svoz odpadů ve městech. Nejvýznamnější dopady však bude hrát rychlost, kterou se bude směrem k „zelenějším“ alternativám měnit vozový park široké veřejnosti.

Transformace na ekologickou dopravu chce svůj čas. Například v Pražských službách jsme již před deseti lety odstartovali projekt “Děláme stále více pro Prahu a vaše plíce”. Cílem této akce je postupný přechod na zelenější způsob pohonu, tedy opustit fosilní paliva a obnovit vozový park takovým způsobem, aby svozová auta i další technika využívala ke svému pohonu nové zdroje energie. V roce 2009 byla tedy vybudována plnící stanice na CNG v areálu společnosti. CNG má totiž nejblíže k tomu, aby jej časem vystřídal biometan, pocházející z lokálních zdrojů. Kromě aspektu ekologie však hrála důležitou roli i ekonomika provozu a zefektivnění jednotlivých činností, mezi které patři u vozového parku takového rozsahu i doplňování paliva. Aktuálně provozujeme 139 vozidel na CNG a jedná se tak o největší flotilu komunálních vozidel na CNG v České republice. Ozelenění vozového parku je však dlouhodobý proces, ve kterém budeme pokračovat i nadále.

Jen v letošním roce máme v plánu pořídit dalších 15 kusů CNG vozidel a v budoucnosti budeme i nadále pokračovat a postupně tak nahrazovat vozidla, která dnes ještě jezdí na naftu. Pozitivní přínosy pro širokou veřejnost, a myslíme tím zejména redukci produkce škodlivin do ovzduší, jsou navíc tak významné, že tato vozidla nakupujeme i přesto, že je jejich cena mnohdy o 30 až 50 % dražší než vozidla naftová. Letos navíc budeme pořizovat i tři elektrické vozy na úklid. Elektrovozy budou záměrně využívány zejména v centru města, kde je smogová situace často nejhorší. Veřejnosti je představíme v květnu a ihned je také vypustíme do ulic. 

A jaké jsou výhody přechodu z nafty na CNG? Například pro obyvatele Prahy jsou výhody zcela jasně spojeny s významným vylepšením již dost závažné emisní situace. Se špatnou kvalitou ovzduší ve velkých městech se totiž v České republice váže i 4000 předčasných úmrtí. Jakákoliv snaha o snížení dosud produkovaných emisí je tak vítána nejen odborníky, ale má také dopad na zdraví široké veřejnosti. Provoz na tento pohon totiž přináší snížení emisí oxidu dusíku (NOx) i oxidu uhelnatého (CO) o polovinu a o čtvrtinu se sníží i produkce oxidu uhličitého (CO2). Redukce škodlivin významně snižuje i tvorbu smogu a proto jsou tyto vozy nasazovány zejména v nejvíce zatížených oblastech města. Kromě snížení negativních vlivů na kvalitu ovzduší přináší nový pohon i snížení hlučnosti o více než polovinu vzhledem k naftovým motorům. Nižší je také spotřeba paliva a to zhruba o jednu pětinu.

Ať už se tedy jedná o přechod na alternativní zdroje energie u osobní nebo nákladní dopravy, v obou případech jsou přínosy vskutku významné. Je totiž na čase přestat se vymlouvat na průmyslový charakter české výroby a přiznat si, že každý jeden z nás se může rozhodnout, jaké vozidlo si pořídí anebo jestli třeba na příští cestu do práce raději nepoužije třeba hromadnou dopravu či kolo. Někdy je třeba trošku překročit zónu komfortu – a to nejen během smogové situace.

+ There are no comments

Add yours