Vědci sloučili mořskou vodu a kovový šrot, aby snížili globální oteplování


Britští vědci vyvinuli novou technologii, která by mohla pomoci zachytit více než 850 milionů nežádoucího oxidu uhličitého v atmosféře. Seznam hlavních složek této nové metody vás jistě překvapí. Chemikům z univerzity v Yorku se toho podařilo docílit s použitím slané vody, kovového šrotu a energie ze solárních panelů. 

Vysoká hladina oxidu uhličitého je hlavním přispěvatelem k tvorbě skleníkových plynů a strůjcem globálního oteplování. Jak se vlastně tento bezbarvý plyn bez chuti a zápachu dostává do ovzduší? Může za to především spalování fosilních paliv, jako je ropa nebo plyn, a také odlesňování. 

Princip této nové metody spočívá v mineralizaci oxidu uhličitého do dawnositu, což je minerál ze skupiny karbonátů. Hliníkový reaktor je nejprve napuštěn mořskou vodou a odpadním hliníkem, jaký můžeme nalézt v kuchyňských fóliích nebo na obalech potravin. Uvnitř tohoto reaktoru se plyn rozpouští ve vodě. Dále do procesu vstupuje elektřina zachycená ze solárních panelů, která prochází mořskou vodou, což vede k přeměně oxidu uhličitého do minerálního dawsonitu. 

Profesor Michael North o výzkumu řekl: „Chtěli jsme najít metodu k zachycení plynu pomocí nástrojů, které budou šetrné k životnímu prostředí. Každý rok se nerecyklují desítky milionů tůn hliníku, tak proč toho nevyužít ke zlepšení životního prostředí? Hliník může být v tomto procesu rovněž nahrazen železem. Použití dvou nejhojnějších kovů v zemské kůře tedy znamená, že proces je vysoce udržitelný.“

Výzkum ukázal, že až 850 milionů tun oxidu uhličitého v atmosféře může být zachyceno pomocí mořské vody, sluneční energie a kovového šrotu. Dosáhnout toho cíle tedy jde i bez použití toxických chemikálií a vysokoenergetického stlačování plynu, jak jsme si doposud mysleli. Na rozdíl od ostatních způsobů přeměny oxidu uhličitého zde navíc není potřeba používat vodík, který zpravidla tento proces značně prodražuje. Místo toho se vodík stává vedlejším produktem této nové metody, což je pro zlepšení kvality ovzduší další významný faktor – vodík se totiž považuje za palivo budoucnosti. 

+ There are no comments

Add yours