Co dělat s použitými bateriemi?


Baterie znamenají velké nebezpečí pro životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány. V jejich složení se totiž objevují těžké kovy, jako je například rtuť, olovo, kadmium, nikl a řadu dalších toxických chemikálií. Když tedy baterie skončí na skládce s běžným odpadem, tak všechny tyto škodlivé látky mohou proniknout do země a kontaminovat pitnou vodu. O velikosti takového problému pak svědčí fakt, že jediná alkalická baterie může znečistit až 167 000 litrů vody. Hlavní důraz proto musí být kladen na poctivý sběr a recyklaci. 

Zdaleka nejlepším řešením, jak snížit ekologické dopady baterií, by však bylo snížení jejich spotřeby. Za posledních 7 let se ale jejich používání zvýšilo o 17 % a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend mohl v nejbližší době změnit. V současnosti je tedy hlavním nástrojem snižování ekologické zátěže důkladný sběr a recyklace.

Co tedy dělat s použitými bateriemi?

První možností je baterie odevzdat v jakémkoliv obchodě, který baterie prodává. Další možností je jejich odevzdání ve sběrném dvoře nebo ve sběrně nebezpečného odpadu. Dejte ale dobrý pozor na to, aby byly skutečně vybité. Testování společnosti ECOBAT totiž ukázalo, že 13 % vyhozených baterií mělo více než 50 % z původní kapacity. “Může se zdát, že 13 procent baterií není vysoké číslo, ale těchto 13 procent na druhé straně představuje více než 200 tun baterií, které nemusely skončit jako neužitečný odpad,“ říká Petr Kratochvíl. z ECOBATu. Z poloviny vybitá baterie nemusí stačit na energeticky náročnější zařízení, ale například v hodinách ještě může bez problému sloužit několik let.

Jak probíhá recyklace?

Díky rozdílnému chemickému složení různých baterií neexistuje jednotný recyklační proces. Na začátku recyklace je tedy nutné jejich důkladné roztřídění podle velikosti a složení. Samotná recyklace pak může probíhat například drcením nebo pomocí elektrických obloukových pecí. Z použitých baterií lze následně separovat železo, mangan, zinek, nikl a kadmium – tedy prvky, které mají využití v mnoha průmyslech.

+ There are no comments

Add yours