Nový biomateriál by mohl nahradit plastové lamináty


Výzkumníci z Pensylvánské univerzity vyvinuli nový biomateriál, který by mohl nahradit plastové produkty a tím výrazně snížit znečištění životního prostředí. Z čeho se tento plně kompostovatelný materiál skládá a jaké produkty s ním lze nahradit?

Nový materiál je tvořen kombinací celulózové buničiny ze dřeva nebo bavlny a chisotanu, který je odvozen z chitinu – primární složky exoskeletonů členovců a korýšů. Hlavním zdrojem chitinu je potravinářský odpad z konzumace humrů, krabů či krevet. 

Během výzkumu byl biomateriál vystaven působení vody i olejů, kdy prokázal dobré vodotěsné vlastnosti a úspěšně odolal také toluenu, heptanu nebo soli. Díky překvapivě silným a odolným vlastnostem jej lze použít jako obalový materiál či laminát ve stavebnictví. Další využití by mohlo být v potravinářství pro uchovávání čerstvosti potravin. 

Vedoucí výzkumný pracovník, Jeffrey Catchmark, začal s biomateriály experimentovat již před 10 lety. Hlavním impulsem byly jeho obavy o udržitelnost a budoucnost našich zdrojů. Catchmark se zajímá převážně o celulózu, hlavní složku dřeva, neboť jde o nejrozšířenější obnovitelný materiál na světě. 

Potenciální snížení znečištění životního prostředí je obrovské. Jen si představte, že by tento přírodní materiál nahradil miliony tun plastových obalů, které se na Zemi každoročně používají. 

 

+ There are no comments

Add yours