Metan ze skládek je možné přeměnit na zdroj energie


Metan tvoří podstatnou část skládkového plynu, který vzniká při biologickém rozkladu organických látek. V porovnání s další složkou skládkového plynu, oxidem uhličitým, je až pětadvacetkrát silnější a v atmosféře vydrží dvanáct let. Zhruba polovina skládek ve Spojených státech amerických metan shromažďuje a spaluje, čímž sice snižují nebezpečí, ovšem stále nezabraňují jeho úniku do atmosféry. Efektivní řešení nyní nabízí tým amerických vědců.

Využití metanu je předmětem studie chemických inženýrů z Michiganské technologické univerzity. Konkrétně zkoumají možnost, jak lze tento plyn přeměnit do využitelného zdroje energie. Je důležité zmínit, že v USA emise metanu představují až 11 % celkových emisí skleníkových plynů vedoucích ke globální změně klimatu.

Jak přeměna funguje?

Anaerobní digestoře nejprve přemístí organický odpad do velkých krytých nádrží. Použitím bakterií dochází k rozkladu pevných a kapalných látek, přičemž klíčem k rozkladu je naprostá absence kyslíku. Konečným produktem je kapalný digestát, který je možné použít k hnojení nebo průmyslovým účelům, a rovněž biometan, jenž lze použít jako zemní plyn.

Výzkumný tým také zjistil, že takto vytvořený biometan by každoročně kompenzoval zhruba 0,74 % poptávky po zemním plynu. Daleko důležitější efekt ale přichází ve zmírnění metanových emisí v atmosféře.

Co na to Češi?

Myšlenka výroby biometanu z odpadu se dostala i do České republiky. Tuto ambici představila v září letošního roku firemní skupina Energy financial group, která do technologie hodlá investovat 40 – 50 miliard korun. Využít k tomu chce centrum pro zpracování bioodpadu v Rapotíně na Šumpersku a do budoucna plánují výstavbu dalších bioplynových stanic. 

Bioelektrárna v Rapotíně je v provozu od loňského roku a disponuje kapacitou pro 30 tisíc tun odpadu ročně. V současné době vyrábí elektřinu a teplo pro více než dva tisíce domácností a od příštího roku by měla biometan dodávat i do plynovodní sítě.

+ There are no comments

Add yours