Proč a jak třídit bioodpad?


Bioodpad je velmi důležitou složkou komunálního odpadu, která má při správném zpracování širokou škálu využití. Biologicky rozložitelný odpad nejčastěji vzniká sekáním trávy, sběrem listí a ovoce nebo v kuchyni při přípravě jídel. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem ho skladovat a k čemu se používá.

Ke skladování bioodpadu se používají hnědé odvětrávané popelnice, takzvané kompostejnery. Tyto nádoby jsou speciální v tom, že díky své konstrukci a otvorům zajišťují provzdušňování a oddělení kapalných a tuhých částí odpadu. Odpad tak nezahnívá, ani nezapáchá. Nádoby se poté svážejí do kompostáren, kde dochází k přeměně bioodpadu na využitelný kompost. Při sběru je ovšem důležité rozlišovat, jaké věci do kompostejneru patří a jaké ne.

Do kompostejnerů Pražských služeb patří:

Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Do kompostejneru Pražských služeb nepatří:

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Bioodpad se ve většině případů se zpracovává na kompost, jenž je následně používán například pro obohacení zemědělské půdy či na rekultivaci trávníků. Další možným využitím může být výroba bioplynu nebo elektrické energie.

+ There are no comments

Add yours