Co s odpadem z tonerových kazet? Čeští vědci hledají ekologické řešení


Čeští vědci se pustili do projektu, jehož cílem je ekologické využití prášku z použitých tonerových kazet, které se používají v laserových tiskárnách. Tento prášek totiž obsahuje nebezpečné látky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Dosud neexistuje účinný způsob, jak se ho ekologicky zbavit. 

Jedním z hlavních problémů je nerovnováha mezi výrobci originálních tonerových kazet a dovozci levných kazet z Číny. Výrobci originálních kazet musí dodržovat přísné předpisy, a to zvyšuje jejich náklady. Dovozci levných produktů z Číny se ale těmito předpisy nezabývají a získávají tak významnou část trhu.

Tonerový prášek originálních výrobců obsahuje malé částice polymerních plastů, vosků, pigmentů a oxidů kovů, které mohou být využity například jako složka do asfaltů či betonů. Tyto látky jsou škodlivé pro lidské zdraví. Tonery ale zatím nejsou jednoznačně označeny jako nebezpečné odpady a u renovovaných kazet vědci nezjistili žádné překročení limitů zmíněných nebezpečných látek.

Naopak tonerové kazety od neznámých výrobců, zejména z Číny, obsahují až o 153 % více styrenu, o 130 % více těkavých organických látek a o 60 % více ultrajemných částic. Tyto tonery obsahují i karcinogenní látky jako benzen.

Kvůli nízké ceně dávají lidé většinou přednost tonerovým kazetám, které jsou podle vědců problematické a vyrábí se v milionech kusů. Podle odborníků je zde ale možnost jejich využití ve formě příměsi do pelet tvořených z čistírenských a papírenských kalů, které jsou vhodné například při spalování ve fluidních kotlích.

Předchozí výzkum prokázal, že z čistírenských a papírenských kalů lze vytvořit kvalitní palivo s vysokou výhřevností ve formě pelet. V rámci aktuálního projektu se vědci zaměřují na vývoj procesu separace prášku z tonerových kazet a optimalizaci paliva, přičemž kladou důraz na dodržení emisních limitů.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesti-vedci-chteji-ekologicky-vyuzit-odpad-z-tonerovych-kazet

+ There are no comments

Add yours