Multikomoditní sběr: Kde jde o běžnou praxi a jak jsme na tom my?


I když multikomoditní sběr může znít až akademicky, jedná se o poměrně jednoduchý a hlavně funkční koncept. Jak funguje v Praze a jak jsou na tom v zahraničí? 

Multikomoditní sběr a situace v Praze

Multikomoditní sběr umožňuje shromažďování různých typů odpadů v jednom kontejneru, který je následně tříděn na dotřiďovacích linkách. Věděli jste ale, že je nelze zavést ve všech obcích? Hlavním omezením je jejich kapacita a technologické vybavení. Pokud nedokáží odpady efektivně rozdělit a správně evidovat, tak je raději lepší zůstat u běžného třídění.

V Praze rozlišujeme dva typy stanovišť pro tříděný odpad: venkovní a domovní. Venkovní jsou volně přístupná všem občanům a nachází se na veřejných prostranstvích a v ulicích. Kombinovaný sběr zde funguje na principu 2v1: plasty a nápojové kartony. Naopak domovní stanoviště fungují na principu 3v1 a jak už z jejich názvu vyplývá, jsou umístěna v rámci domovního vybavení, na dvorcích nebo v uzamykatelných kontejnerových stáních, a jsou určena pouze pro obyvatele daného domu či bytovky. Nádoby na plasty mají návodnou samolepku ŠE3VEC, která ukazuje, že do jedné nádoby mohou lidé házet plasty, kovy i nápojové kartony. Jedním z důvodů je i reakce na drahý a málo efektivní samostatný sběr nápojových kartonů, kterých i po dotřídění zůstávala méně než polovina.

Praha má cíl multikomoditní sběr dále rozvíjet s ambicí dosáhnout standardů západní Evropy. Plánované je rozšíření sběrných míst, zlepšení logistiky a další zvyšování povědomí o třídění odpadu. Uvědomují si to i Pražské služby, pro které je klíčová edukace veřejnosti. Firma aktivně a pravidelně propaguje na svých sociálních sítích, nepřEKOnatelném blogu, časopisu INFOKONTEJNER a v dalších médiích novinky a aktuální trendy ve sběru odpadu, jako třeba právě multikomoditní sběr. Také edukuje Pražany, jak správně třídit, připravuje informační kampaně, natáčí tematická videa a spoty. 

Největší pražská svozová společnost se osvětě věnuje i na různých veřejných akcích. V infostánku se návštěvníci zábavnou a interaktivní formou učí, jak správně třídit a proč je to tolik důležité. V neposlední řadě Pražské služby každoročně připravují edukativní materiály pro děti, pro mateřské a základní školy pořádají soutěž ve sběru papíru.

Multikomoditní sběr ve světě

V řadě evropských zemí, jako jsou Německo, Švédsko a Nizozemí, je multikomoditní sběr už běžnou věcí. Tyto státy dosahují vysokých úrovní recyklace a jsou považovány za příklady dobré praxe v oblasti nakládání s odpady. Základem jejich úspěchu je dobře fungující systém třídění, který je snadno dostupný a také ho jednotlivá města a obce dobře komunikují.

Praxe na Západě nám ukazuje, že multikomoditní sběr není pouze o technologiích, ale také o dialogu s veřejností a vytváření prostředí, které motivuje a podporuje zapojení občanů do celého procesu. Praha je určitě na správné cestě a má nepochybně potenciál stát se vzorem v používání tohoto systému a ochraně životního prostředí.

 

Zdroje:

https://www.samosebou.cz/2023/01/24/multikomoditni-sber-co-to-je-a-jak-funguje/

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_v_trideni_odpadu.xhtml

https://www.komunalniekologie.cz/info/zluty-kontejner-je-nove-multikomoditni-vedle-plastu-pojme-i-dalsi-odpad

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_v_trideni_odpadu.xhtml

https://www.komunalniekologie.cz/info/praha-ma-novou-moderni-tridici-linku-na-plastovy-a-kovovy-odpad

https://www.nasepraha.cz/vite-co-znamena-slovo-se3vec/

https://www.ekonews.cz/automaticka-tridici-linka-za-100-milionu-pro-prahu-ma-rok-zpozdeni-odpadky-se-zatim-tridi-rucne/

+ There are no comments

Add yours