A je po Vánocích: Kam s obaly, balicími papíry nebo stromkem?


Vánoční svátky a radostné rozbalování dárků jsou za námi. Teď přichází zásadní otázky: Kam s hromadou obalových materiálů, co dělat s vánoční výzdobou, nebo třeba jak naložit s vánočním stromkem? Jak tedy správně postupovat, abychom byli co nejšetrnější k životnímu prostředí?

Kreativní využití obalových materiálů

Po svátcích obvykle zůstává mnoho obalových materiálů kartonové krabice, balicí papíry, plastové obaly a další. Ne všechno ale musí nutně skončit v odpadu. Leccos lze kreativně využít pro různé domácí projekty. Balicí papíry mohou posloužit jako materiál pro scrapbooking, což je kreativní technika úpravy fotografií do vzpomínkových alb, nebo například jako originální balení pro budoucí dárky. Kartonové krabice jsou zase skvělé na výrobu hraček pro děti, jako jsou domky, auta nebo třeba hradní věže.

Třídění obalových materiálů

Pokud už je osud obalových materiálů nenávratně zpečetěný, je důležité věnovat pozornost alespoň jejich správnému třídění. K tomu, abychom se v tomto procesu zorientovali, je potřeba rozlišovat mezi různými druhy papírů. Není papír jako papír. 

Běžný balicí papír bez povrchové úpravy můžeme dát do modrého kontejneru na papír. Křídový papír, voskovaný papír a lesklé papíry, tedy vše s povrchovou úpravou, patří do směsného odpadu. Naopak ruční a přírodní papíry, stejně jako noviny a časopisy, je možné bez problémů recyklovat a vyhodit do modrých kontejnerů. Informace o konkrétním druhu právě toho vašeho balicího papíru byste měli vždy najít na etiketě. Správné rozdělení materiálů je ve finále klíčové pro efektivní recyklaci a ochranu životního prostředí. Nejbližší modrý kontejner ve svém okolí dohledáte snadno zde: https://ksnko.praha.eu/map-separated/

Jak naložit s vánočním stromkem?

V Praze se každoročně po Vánocích rozbíhá operace odklízení vánočních stromků, které po dobu svátků zdobily mnoho domácností. Mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický uvádí, že první stromečky se objevují už hned po Štědrém dni, ale největší nápor přichází po Třech králích a přetrvává až do konce února. Pražské služby sváží tyto jehličnany z různých částí města na speciální shromaždiště, následně k dalšímu použití.

Podle odhadů se každý rok v Praze vyhodí stovky tisíc kusů vánočních stromků. Správně by obyvatelé měli stromky odnášet ke kontejnerům na veřejných stanovištích směsného nebo tříděného odpadu, ale neklást je přímo dovnitř, aby nezabíraly prostor pro další odpad. Ideální je položit stromky vedle popelnic, nejlépe den před plánovaným svozem. Tím se vyhneme nepříjemnostem, jako je například rozfoukávání stromečků po ulicích, které pak mohou komplikovat provoz nebo dokonce způsobit drobné škody. Stromky by nikdy neměly skončit v městských parcích nebo lesích, zbytky ozdob a háčků mohou ohrozit malá zvířata nebo ptáky.

Odstrojené stromečky, které jsou správně odložené vedle popelnic, putují do kompostáren, kde se z nich stává štěpka nebo kompost pro městskou zeleň. Ty, které nejsou vhodné k recyklaci, končí ve spalovně ZEVO Malešice (https://www.psas.cz/spalovna-zevo), kde z nich vzniká teplo a energie pro domácnosti. Stromky se tak využijí i po Vánocích. V loňském roce se jejich množství vyšplhalo na přibližně 250 tun, letos se očekává podobné číslo.

Příchod nového roku tak přináší nejen čas nových začátků, ale i příležitost zamyslet se nad tím, jak můžeme být šetrnější k naší planetě. Správné nakládání s vánočním odpadem a stromky představuje důležitou součást tohoto procesu. 

Zdroje:

https://www.psas.cz/svoz-trideneho-odpadu

https://www.psas.cz/spalovna-zevo

https://ksnko.praha.eu/map-separated/

https://www.samosebou.cz/2018/12/27/tridim-jako-diva-kam-vytridit-vanocni-papirovy-odpad/

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/29572-prehledne-jak-spravne-roztridit-obaly-z-vanocnich-darku.html

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-prazske-sluzby-svazeji-z-ulic-tisice-vanocnich-stromku-40456506

+ There are no comments

Add yours