Tipy, jak motivovat své dítě k recyklaci


Co se v mládí naučíš, ve stáří… však to znáte. Všechno, co se naučíme jako děti, pak uplatňujeme během celého života. Proto je zcela logické začít učit děti význam třídění odpadu již od útlého věku. Přesvědčte se, že způsobů, jak to udělat, je několik a všechny budou vaše děti bavit.

Dejte dobrý příklad

Není žádnou novinkou, že děti kopírují svoje rodiče. Nakládání s odpadem nevyjímaje. Pořiďte si domů barevné boxy na tříděný odpad a ukažte dětem, jak do nich tříděný odpad správně rozdělovat. Barevné kontejnery od Pražských služeb na tříděný odpad jsou vidět všude v ulicích Prahy a děti si tak snadno dají věci do souvislostí.

Proměňte recyklaci ve hru

Jan Amos Komenský dobře věděl, co znamená výraz “škola hrou.” Pomozte svým dětem lépe pochopit způsoby recyklace tak, že z této činnosti uděláte zábavnou hru. Co třeba hledání kontejnerů podle mapy (https://ksnko.praha.eu/map-separated/), nebo soutěž v co nejrychlejším rozdělení jednotlivých kusů odpadu na recyklovatelné a nerecyklovatelné. Děti si recyklaci spojí s veselým zážitkem a rychle se z toho stane zvyk.

Buďte kreativní

V nejedné školce, škole či kroužku najdete roztodivné výtvory z plastových lahví, ruliček od toaletního papíru či novin. Ukažte dětem, že věci nepotřebují hned vyhazovat, ale že je mohou využít k něčemu tvořivému! Proměna již nepoužívaných předmětů v umělecký projekt dětem ukáže, jak může recyklace dát věcem nový život. Při výrobě vymyslete způsoby, jak dané věci můžete znovu použít.

Mějte s dětmi trpělivost

 Žádný učený z nebe nespadl, proto neočekávejte, že vaše děti okamžitě pochopí, jak to s recyklací u vás doma funguje. Zatímco různé barevné koše a způsoby separace odpadu mohou být pro vás zcela přirozené, vaše děti budou potřebovat pomocnou ruku, aby si postupem času vytvořily návyky.

Udělejte si jednodenní výlet na sběrný dvůr

V porovnání se zoo se sběrné dvory nemusí zdát jako nejzajímavější místo pro výlet, ale pro děti mohou představovat fascinující místo, díky jehož návštěvě pochopí, jak to s tím odpadem vlastně funguje. Udělejte ze sběru věcí a návštěvy některého ze sběrných dvorů Pražských služeb (https://www.psas.cz/sberne-dvory) dobrodružství a vysvětlete, proč věci jako baterie, mobilní telefony, spotřebiče a barvy neházíme jen tak do odpadkového koše.

Návštěva sběrného dvora také hluboce ovlivní, jak děti chápou recyklaci. V měřítku našich domovů si děti nemohou dostatečně představit dopad odpadu, který produkujeme. Díky tomuto neobvyklému výletu děti pochopí, že odpad nemizí pouze vynesením z domova, ale že se shromažďuje na vybraných místech města.

Vymyslete dětem recyklační projekt

 Jakmile vaše dítě pochopí recyklaci a uvědomí si její důležitost, nastane čas uvést tyto znalosti do praxe. Dejte starším dětem na starost konkrétní recyklační projekt, jako je opětovné použití všech sklenic od medu či okurek, nakupování bez obalu nebo povzbuzování svých spolužáků, aby znovu použili jeden recyklovatelný předmět.

Pomozte jim uskutečnit jejich plán a nadále zdůrazňovat širší dopad toho, co dělají, ale nechte je, aby se ujali vedení, aby se mohli cítit hrdí na výsledky.

Zdroje:

https://www.samosebou.cz/2022/05/27/tridim-jako-diva-tipy-na-trideni-odpadu-pro-deti/

https://thekidshouldseethis.com/post/recycle-video-for-kids

https://www.iberdrola.com/sustainability/recycling-for-kids

https://www.naturespath.com/en-us/blog/19-activities-kids-learn-recycling/

+ There are no comments

Add yours