Zpětný odběr PET lahví a plechovek je tady!


Už jsme na toto téma na našem blogu několikrát narazili, ale vždy spíše v hypotetické rovině. Nyní ale pro vás máme dobrou zprávu. Zpětný odběr nápojových PET lahví a plechovek je tady! Zatím tedy pouze v testovacím provozu a jen u dvou řetězců, Lidlu a Kauflandu, ale i tak je určitě důvod k oslavě!

Lidstvo nemá už moc jiných šancí. Je třeba opravdu přehodnotit dosavadní způsob života a začít hledat udržitelné cesty, protože jinak se klimatickým změnám neubráníme. Je dobře, když každý začneme u sebe, ale ještě lepší bude, když nám velké firmy půjdou vzorem, jako právě již zmínění obchodní giganti. Kaufland i Lidl patří do stejné skupiny Schwarz. Ta vychází v rámci svých závazků z REset Plastic, což je mezinárodní strategie, jejíž vizí je „Méně plastů – uzavřené cykly“. V rámci konceptu cirkulární ekonomiky chce docílit snížení množství plastů používaných ve výrobě i obchodech. Důležité je také přestat vnímat odpad jako odpad, ale jako znovu využitelný materiál.

Skupina Schwarz se zavázala, že do roku 2025 chce snížit množství plastového odpadu nejméně o 20 procent. Zároveň by ráda všechny produkty privátních značek nabízela pouze v obalech z recyklovatelných materiálů. A právě jednou z aktivit, která by měla vést k vytyčenému cíli je i nejnovější podpora zavedení zálohového systému pro plechovky a PET lahve.

Ze zemí, kde Kaufland a Lidl působí a byl zálohový systém zaveden, přichází velmi pozitivní ohlasy. Došlo totiž k výraznému zvýšení míry recyklace PET lahví. V lednu 2022 se mezi tyto země přidalo Slovensko, které bylo následováno Lotyšskem. Aktuálně tedy funkčním zálohovým systémem na PET lahve a plechovky disponuje už dvanáct evropských zemí.

Dle mnohých odborných studií je cirkulární přístup aktuálně nejšetrnějším způsobem nakládání s nápojovými obaly. Více k tomu říká Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl: „Dobře nastavený zálohový systém je efektivním opatřením proti odhazování odpadků v přírodě a výrazně tak snižuje znečištění životního prostředí. Zavedení systému záloh sníží dle odborných studií dopad nápojových obalů na životní prostředí téměř o 30 procent. Až o 95 procent méně odhozených nápojových obalů v přírodě ukazují po zavedení záloh také zkušenosti ze zahraničí.“ Jednou z cest, jak zákazníky motivovat k účasti, budou například slevové kupony na nákup. Nezbývá ale než doufat, že lidé se budou chtít zapojit především kvůli sobě a tomu, že jim není lhostejný svět kolem nás.

Zdroj: https://pozitivni-zpravy.cz/priroda-si-s-obaly-neporadi-cesko-zavadi-system-zpetneho-odberu-pet-lahvi-a-plechovek

+ There are no comments

Add yours