Vodou z jezera lze vytápět i ochlazovat!


A Ženeva je toho důkazem. V tomto městě se totiž rozhodli městské budovy ochlazovat i vytápět vodou z alpského jezera. Voda, která je čerpána z hloubky 45 metrů snižuje spotřebu energie až o osmdesát procent a také velmi výrazně omezuje produkci emisí.

A to vše díky důmyslnému systému, který v létě ochlazuje interiéry veřejných budov chladnou vodou a v zimě je naopak ohřívá pomocí tepelných čerpadel. Voda je z hloubky bezmála padesát metrů pomocí potrubí dovedena až k výměníkům tepla vybraných městských budov. V letních měsících do sebe tekutina absorbuje teplo a logicky tak tím budovy ochlazuje.

V zimě naopak přichází na řadu tepelná čerpadla, která mohou stavby pomocí vody vyhřívat. Princip jejich fungování, nazývaný též voda-voda, spočívá jako u jiných čerpadel tohoto typu ve výparníku a stlačeném chladivu v kompresoru. Je tak zahříváno rozdílem teplot chladiva a přicházející vody. Tepelná čerpadla, která na tomto principu fungují, patří obecně mezi nejúčinnější.

Voda v Ženevském jezeře má konstantní teplotu kolem sedmi stupňů Celsia. Velkou výhodou je, že jejím odčerpáváním se jen velmi málo narušuje ekosystém jezera. Je totiž odebíráno poměrně malé množství vody z celkového objemu. Voda se navíc po použití vrací zpět nebo se vypouští do řeky Rhôny.

Zatím se v Ženevě úspěšně tímto systémem vytápí přibližně padesátka budov, mimo jiné třeba OSN, Mezinárodní výbor Červeného kříže a další. Do roku 2035 město počítá s tím, že by se rozvedlo dalších třicet kilometrů potrubí. Tím by se zamezilo vypuštění až 70 tisíc tun emisí oxidu uhličitého ročně, což si lze představit jako produkci emisí asi ze sedmi tisíc domácností. Švýcarsko je zkrátka zemí pokroku.

Zdroj: https://cc.cz/zeneva-vytapi-i-ochlazuje-mestske-budovy-vodou-z-jezera-uspory-jsou-do-desitek-procent/ 

+ There are no comments

Add yours