Nejčastější mýty o odpadu: Jaká je skutečnost?


Mnoho Pražanů třídí odpad a považuje to za samozřejmost, přesto však občas chybují. Pražské služby proto připravily pokračování kampaně „Vytřiď to!“, kde ve dvou edukativních videích opět vystupuje moderátor Vašek Matějovský a vysvětluje, jak správně třídit. Jaké jsou ale nejčastější mýty o třídění odpadu, které nejsou pravdivé?

Mýtus 1: “Všechno končí stejně na skládce.”

Někteří z nás žijí v domnění, že veškerý odpad končí na skládce, to ale není pravda. Díky moderním technologiím, zařízením na energetické využití odpadu (tzv. ZEVO) nebo rozvoji recyklačního průmyslu se velká část odpadu zpracovává a vrací zpět do oběhu. V Praze se odpad neskládkuje, naopak zde fungují jiná a lepší řešení pro jeho zpracování, například třídicí linky pro obsah barevných popelnic nebo zmíněné ZEVO v Malešicích, kde ze směsného odpadu vzniká elektřina a teplo pro cca 20 000 pražských domácností.

Mýtus 2: “Můžu smíchat recyklovatelný odpad s ostatním, stejně to nikdo nezkontroluje.”

I když nelze kontrolovat všechno, smíchání recyklovatelného odpadu s ostatním výrazně ztěžuje a prodražuje celý proces třídění a recyklace. Moderní třídící linky zpracují cokoliv, nicméně se tím samozřejmě celý proces prodlužuje a logicky zdražuje. Proto je důležité správně třídit odpad už na začátku.

Mýtus 3: „Třídí jenom mladí.“

Statistiky naznačují, že třídění odpadu je běžnou praxí napříč všemi věkovými skupinami, a to jak v Česku, tak i ve světě. Je to společenská zodpovědnost, které se ujímají lidé bez ohledu na věk. Jen u nás podle průzkumu agentury IPSOS třídí 76 % populace a dalších 8 % je ochotných začít. Co se týče plastů, věková skupina 54-65 let se v třídění projevuje jako nejaktivnější.

Mýtus 4: „Papírové kapesníky přece patří do papíru!“

Použité papírové kapesníky nepatří do papíru, ale do směsného odpadu. Obsahují obvykle různé kontaminace hlenů, slin nebo kosmetických produktů, což znemožňuje jejich recyklaci. Do modrého kontejneru nepatří třeba ani umaštěná krabice od pizzy, vždy ji vyhoďte také do popelnice na směsný odpad.

Mýtus 5: „Bioodpad nemá cenu třídit, k čemu by to bylo?“

Kdekoho možná překvapí, že třídění bioodpadu má skutečně cenu, a navíc řadu výhod. Jedna z nich je, že snižujete množství směsného odpadu v černých popelnicích. To znamená méně častý svoz a tím pádem dáte méně peněz ze své kapsy. Věděli jste, že ten, kdo v hlavním městě platí poplatky za černou popelnici, má tu hnědou na bioodpad zcela zdarma? Navíc pokud budete zbytky rostlinného původu třídit, přispíváte tím k výrobě kvalitního kompostu pro městské parky, který je bohatý na živiny a používá se jako hnojivo. To je přece skvělé! Kdyby vás zajímala aktuální čísla a další informace k bioodpadu, koukněte na náš další článek na blogu.

Mýtus 6: „Nebezpečný odpad je problém pouze pro průmyslové závody, ne pro domácnosti.“

To určitě není pravda. Nebezpečný odpad se nachází i v domácnostech, například ve formě baterií, chemikálií, léků nebo elektroniky. Poznáte ho hlavně podle symbolu bílého kosočtverce s červeným ohraničením. Symbol přeškrtnuté popelnice značí, že odpad nebo obal nepatří do kontejnerů na tříděný ani komunální odpad. Proto je nutné ho odnést na speciální místa – sběrné dvory, prodejcům nebo v systému zpětného odběru.

Kampaň Pražských služeb „Vytřiď to!“ nám připomíná, že správné třídění odpadu má smysl a přináší hmatatelné výsledky. Každý z nás může přispět k lepší budoucnosti planety tím, že se nebude řídit bludy, ale skutečnými informacemi a doporučeními odborníků, jako ukazují například poučná videa Pražských služeb. Správně vytříděný odpad totiž zvyšuje efektivitu recyklace a šetří přírodní zdroje. Nezapomeňte, že každý správně vytříděný kus odpadu se počítá a má pozitivní vliv na kvalitu našeho životního prostředí. Vytřiďte to správně a buďte součástí řešení!

Zdroje

Pražské služby: Kampaň „Vytřiď to!“

https://odpady-online.cz/kontroly-separovaneho-sberu-odpadu/

https://www.samosebou.cz/2024/04/26/zajimave-statistiky-a-data-o-trideni-v-cr/

Jak v kuchyni: Nejčastější mýty o třídění odpadů v ČR

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cim-starsi-tim-lepsi-dnesni-starsi-dospele-uz-k-trideni-odpadu-nikdo-premlouvat-nemusi

+ There are no comments

Add yours