Třiďme bioodpad a vracejme přírodě, co jí náleží


O bezplatné třídění bioodpadu je v metropoli zájem. Od začátku roku požádalo o přistavení biopoplenice více než 8 tisíc domácností a Pražské služby další nápor žadatelů očekávají v dubnu, kdy startuje jarní sezona. Celkově je v metropoli od občanů sváženo zhruba 24 tisíc hnědých nádob. Největší pražská svozová společnost navíc spouští kampaň, která má popularizovat separaci bioodpadu a edukovat Pražany v tom, co do bioodpadu nepatří.

Podle statistik tvoří rostlinný bioodpad až 20 % obsahu směsného komunální odpadu. Pětina obsahu černých popelnic, která by šla efektivně využít, tak putuje do ZEVO Malešice k energetickému zpracování. „Většina evropských měst má ambici zvýšit podíl separace bioodpadu a Praha není výjimkou. Za dva roky od zařazení třídění bioodpadu do celopražského odpadového systému ho Pražané vytřídili téměř 11 tisíc tun. Toto číslo velmi pravděpodobně poroste,“ říká náš tiskový Radim Mana.

 Od roku 2020 je bioodpad součástí pražského odpadového hospodářství. Do té doby byl svoz bioodpadu dostupný jako komerční služba. „Magistrát hlavního města přišel s novou strategií, která usiluje o efektivní nakládání s odpady. V případě biologické složky odpadu není žádoucí, aby končila v zařízení na energetické využití odpadu. Bioodpad je zdrojem cenných živin. Lze z něj vyrobit kompost a ten pak využít při péči o městskou zeleň. Efektivní naložení s daným typem odpadu je stěžejním principem cirkulární ekonomiky,“ navazuje náměstek primátora Petr Hlubuček.

Co (ne)patří do bioodpadu?

Bioodpad z hnědých nádob putuje do pražských kompostáren, kde je dále zpracováván. K ručnímu dotřiďování zde nedochází. Proto je klíčové, aby v odpadu nebylo to, co do něj nepatří. To jsou třeba všechny typy sáčků a obalových materiálů, kosti, kůže, oleje, mléčné výrobky, podestýlky domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří, chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kontaminované piliny, hobliny a kůra a nebezpečné odpady.

Naopak do biopolenice je možné odhazovat trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, zeminu z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály, štěpku z větví a keřů, piliny, hobliny, kůru, seno a slámu. Právě o správném třídění bioodpadu a jeho popularizaci bude naše kampaň nazvaná vracejme přírodě, co jí náleží.

Jak si biopopelnici objednat?

Svoz biopopelnic standardně probíhá jednou týdně. Lze objednat i svoz jednou za čtrnáct dní. Služba je v základu bezplatná. K dispozici jsou i uzamykatelné nádoby. K těm standardně dodáváme dva klíče. Výroba dalších je zpoplatněna, stejně jako zanáška delší než 15 metrů. Službu zanášky lze provádět pouze tam, kde je to možné z provozních a technických důvodů. Navíc pouze u nádob o objemu 120 l. Jeden schod se přitom počítá jako jeden metr zanášky. Službu lze objednat ZDE.

+ There are no comments

Add yours