Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kam patříš? Nejčastější chyby a mýty při třídění odpadu


Běžně se uvádí, že jsou Češi špičkou v třídění odpadu. Například v roce 2019 se podle EKO-KOM podařilo každému v Česku vytřídit 51 kilogramů odpadů z papíru, skla, plastů nebo nápojových kartonů. A tento trend stále roste. V roce 2020 to bylo už 66,8 kilogramu na obyvatele.

Tyto údaje jsou pozitivní, ale mají svá ale. Nedočteme se v nich, jak velký podíl byl také následně vrácen zpět do objemu. S tím souvisí kvalita třídění. Vše se dá zlepšit, a to jak v případě míry třídění, tak i samotné kvality. Některé produkty, které se v barevných kontejnerech objevují, do nich nepatří.

A jaké jsou tedy ty nejčastější omyly, kterých se lidé dopouští?

Ne každý odpad má zelenou

Nejdříve si řekneme něco o zelené popelnici určené na sklo. Do té samozřejmě vyhazujeme sklo, a to dokonce i s kovovými víčky (třídička si s víčky dokáže poradit). Často se v zelených popelnicích objeví ale také například zrcadlo, porcelán nebo varné sklo. Všechny tyto produkty bohužel do zelené popelnice nepatří, ale putují do směsného odpadu nebo sběrného dvora.

Čistý odpad – dobrý odpad

Dalším problémem je stav odpadu. Do tříděného odpadu by se nemělo vyhazovat nic, co je příliš znečištěné. Problémem je především olej. Proto například mastnou krabici od pizzy nevyhazujete do kontejneru na papír, ale do směsného odpadu. Stejným problémem je biologické znečištění, například posmrkané papírové kapesníky nebo cokoliv od krve. To vše patří do směsného odpadu.

Na druhou stranu většinu obalů stačí lehce opláchnout vodou a vytřídit. To platí především u použitých plechovek a plastových obalů. Mírné znečištění není na škodu, proto v tomto ohledu spoléhejte na svůj selský rozum.

Oranžový zmatek

Nápojové kartony se třídí do oranžových popelnic. V Praze se jedná o popelnice s oranžovým víkem a nálepkou. Je ale pravdou, že ne ve všech městech to tak je. V některých případech se můžou kartony vyhazovat například do popelnic žlutých – je proto vždy potřeba si tuto informaci ověřit, pomůckou jsou vždy nálepky na popelnicích, případně webové stránky města, ve kterém se zrovna nacházíte.

Účtenky a bioodpad

Velmi častým problém je také neznalost toho, co patří do bioodpadu. Do něj by se nemělo vyhazovat nic mastného, ani cokoli živočišného původu a zkrátka nic, co se nerozloží. Naopak do něj můžete v klidu vyhodit čajové sáčky (pouze ty z celulózy a bez provázků) nebo zbytky kávy, skořápky, ale i plata od vajíček a ruličky toaletního papíru. Tímto to se lze řídit, když máme třeba vlastní kompost na zahradě. Jiná pravidla ale platí, pokud třídíte bioodpad do kompostejnerů, které jsou pravidelně sváženy. Co do nich patří, anebo nepatří, najdete třeba na našich webových stránkách. A víte, že svoz bioodpadu v Praze si nově můžete objednat bezplatně?

Na paměti také mějte, že do nádoby na papír nepatří účtenky z termopapíru, ty bohužel musí do směsného odpadu. V případě účtenek nejde jejich produkci úplně omezit, stále ale mějte na paměti pravidlo, že nejekologičtějším řešením je zbytečný odpad nevytvářet. Dbejte tedy na to, jaké produkty si kupujete a v čem jsou zabaleny.

+ There are no comments

Add yours