Svoz bioodpadu v metropoli 


Svoz biologicky rozložitelného odpadu byl do systému celoměstského odpadového hospodaření zařazen v lednu 2020. Za první rok se do kompostáren odevzdalo zhruba pět tisíc tun biodpadu a my doufáme, že množství bude každoročně růst.

Mimo sezónu svážely pražské svozové společnosti 2837 biopopelnic. Se začátkem sezóny zájemců o svoz bioodpadu přibýval. Množství nádob rozmístěných po Praze se tak může navýšit na více než 14 000.

Do bioodpadu jedině bez sáčku

Právě zbytky živočišných produktů představují samostatnou kapitolu. Skořápky, podestýlky, zbytky mléčných produktů, maso, kosti, vlasy a  zvířecí srst do hnědých nádob rovněž nepatří. Situace je ještě horší, když tyto odpady lidé umístí do sáčku, protože si v  kompostárnách s nimi nedovedou poradit. 

Dejme bioodpadu šanci

Navzdory tomu zůstávají zástupci hlavního města i  svozových společností ohledně budoucnosti třídění bioodpadu optimističtí. „Separace bioodpadu je pro cirkulární ekonomiku klíčová. Navíc jde o  složku odpadu, která není pro energetické využití zcela vhodná. Spálení by v tomto případě mělo být až poslední možností. Dodávám, že Praha má v tomto ohromný potenciál — bioodpad tvoří více než čtvrtinu obsahu nádob na směsný odpad,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

+ There are no comments

Add yours