Levnější pitná voda. Recyklace umí zázraky


Každý rok se s ohledem na sucho hledá řešení, jak efektivněji pracovat s vodou. V České republice stále platí, že recyklace vody pro průmyslové využití i třeba zalévání městské zeleně není příliš využívaná. Ke změně by mělo dojít už v následujících měsících, jak vyznívá z listopadové webkonference organizované Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Je třeba být optimistou. Každý rok totiž dochází k navýšení objemu opětovného využití odpadních vod, jak na webkonferenci zdůraznil Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR a představenstva sdružení evropských vodárenských asociací (EurEau). Na větší využití recyklace vody se vztahuje i nově přijaté nařízení Evropské Unie o opětovném užití vody, které mají jednotlivé státy EU povinnost zapojit do roku 2023 do vlastní legislativy.

Právě Česká republika zůstává stále za očekáváním, přestože patříme mezi země, které mají nejnižší zásobu vody na obyvatele. Možnost využít recyklaci by pomohla nejen zemědělcům v suchých letních měsících, ale i všem občanům, kteří se podle průzkumů staví k opětovnému využití vody velmi pozitivně. 55 % z dotazovaných by dokonce recyklovanou vodu ochutnalo.

 Šetrnější práce s vodními zdroji by našla využití především v průmyslu, kde se na vylepšení stávajících procesů zaměřují už od roku 2005 akademici z VŠCHT. Aktuálně na území Česka vzniká několik projektů ve spolupráci univerzitních vědců a zástupců firem, kterými jsou například Pražské vodovody a kanalizace či Pražské vodohospodářské společnosti.

Recyklovaná voda by v budoucnosti mohla mít široké využití jako kvalitní pitná voda, kterou je možné využívat v domácnostech, ale i třeba při výrobě piva, jak v minulosti ukázala společnost Veolia, která nechala uvařit pivní speciál ERKO z recyklované vody. „Dnes umíme vyrobit ultračistou vodu. Je tak čistá, že kdybychom ji chtěli pít, museli bychom do ní dodat minerály. Rozhodli jsme se to ukázat na projektu Erka, prvního piva vyrobeného z recyklované vody. Používáme vyčištěnou vodu z pražské čistírny, která projde 3stupňovou úpravou včetně tzv. reverzní osmózy (ta zajišťuje i chod našich ledvin) a desinfekce a poté je využita pro uvaření piva, říká Ondřej Beneš, obchodní a technický ředitel společnosti Veolia pro oblast vody.

Zdroje:

https://www.nase-voda.cz/recyklace-vody-umoznuje-nahradit-drahou-pitnou-vodu/

https://www.nase-voda.cz/recyklace-vody-jeden-z-nejefektivnejsich-nastroju-v-boji-proti-suchu/

+ There are no comments

Add yours