Prosíme Pražany, aby použité roušky neodhazovali na ulici


Pravidla pro nošení ochranných pomůcek zná v dnešní době každý. Nad jejich správnou likvidací ale někteří lidé stále tápou. Likvidace roušek, respirátorů a rukavic vyžaduje dávku opatrnosti a ohleduplnosti. Za žádných okolností by tyto pomůcky neměly končit pohozené v ulicích, na parkovištích ani v parcích, protože představují zdravotní riziko. Nejbezpečnější je tyto ochranné pomůcky hodit do popelnice či do koše na směsný komunální odpad. Za žádných okolností se je nesnažte třídit.

V ideálním případě by v nádobě měly končit zabalené do mikrotenového sáčku. Odtud pak putují přímo do kotlů malešického zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO. Spalování kontaminovaného odpadu za vysokých teplot je totiž za stávající epidemiologické situace nejlepším řešením. Malešické kotle spalují odpad při teplotách okolo 1100 až 1200 stupňů celsia, což bezpečně ničí viry a další patogeny.

To ostatně potvrzuje i Evropská konfederace spaloven CEWEP, která zdůrazňuje ještě jednu výhodu spalování, a to tu, že se celý proces děje bez přímého lidského kontaktu s kontaminovaným odpadem.

S pohozenými rouškami se naši zaměstnanci potkávají čím dál častěji. Zatím sice nejde o záplavu, kterou jsme mohli vidět na fotkách z některých světových metropolí, nicméně určitý nárůst vidět je. 

Podle  náměstka primátora Petra Hlubučka je klíčové, aby do kontaktu s použitými ochrannými pomůckami nepřišli pracovníci svozových společností ani další lidé. „Za daných okolností je opatrnost a ohleduplnost na místě. Praha má výhodu, že disponuje kvalitním zařízením na energetické využití odpadu, které je schopné fungovat a plnit svou klíčovou roli za dané pandemické situace i přes probíhající rekonstrukci,“ uzavírá Hlubuček. 

Upozornění!

Apelujeme na Pražany, aby odpad odkládali do nádob či kontejnerů v řádně zavázaných plastových pytlích. Pomáháte chránit zdraví našich popelářů i Vaše. 

Pokud běžná domácnost, tj. bez karantény a nákazy vyhazuje ochranné pomůcky, tak je vhodné je ještě umístit do plastového sáčku a ten pak následně vložit do pytle, který je vyhozen do odpadové nádoby.

Domácnosti v karanténě či s potvrzenou nákazou se musí chovat ještě obezřetněji. Je nutné používat plastové pytle s tloušťkou stěny minimálně 0,2 mm nebo používat dva pytle, přičemž ten vnější je nutné ošetřit dezinfekci. Pro tyto dva typy domácnosti platí, že nesmí třídit odpad.

Pro všechny platí doporučení si řádně umývat ruce či je ošetřit dezinfekcí, a to před i po manipulaci s odpadem. Nikdy nenechávejte pytle s odpadem mimo sběrné nádoby.

+ There are no comments

Add yours