Více než pětinu obsahu pražských popelnic tvoří bioodpad


Biologickou složku odpadu jde přitom kompostovat a využít k péči o pražskou zeleň. Tento způsob využití odpadu je z hlediska životního prostředí mnohem efektivnější než jeho pouhé energetické využití. Obsah speciálních nádob putuje do kompostáren na území metropole. Od ledna do srpna bylo odevzdáno 3211 tun kompostovatelného odpadu. Rozšíření povědomí o separaci bioodpadu má pomoci podzimní kampaň, kterou spouštíme společně s hlavním městem.

Přestože svoz bioodpadu v metropoli není novinkou, 1. ledna 2020 došlo v jeho sběru k malé revoluci. Před tímto datem šlo o komerční službu zajišťovanou svozovými společnostmi, na začátku roku službu převzal Magistrát a my již zajišťujeme pouze svoz. V Praze se aktuálně nachází 13 430 nádob na bioodpad, které využívají občané, nikoliv komerční subjekty. Ve spolupráci s hlavním městem se nyní snažíme o další popularizaci separace bioodpadu mezi Pražany. Vzorem je pro nás Vídeň, kde biologicky rozložitelný odpad separují už od roku 1991.

K popularizaci separace bioodpadu slouží i nová reklamní kampaň zaměřená primárně na Pražany žijící v rodinných domech a malých řadovkách. Kdo si do konce září objedná svoz bioodpadu, má šanci navíc získat malou kuchyňskou „biopopelničku“. Tato akce platí pro celé území metropole a u všech svozových firem svážející bioodpad v rámci systému sběru komunálního odpadu v Praze. Popelničky budou k dispozici do vyčerpání zásob. Lidé si mohou objednat celoroční či sezónní svoz. Zákazníci mohou také zvolit velikost hnědé provětrávané nádoby na bioodpad, a to 120 nebo 240 litrů.

Speciální biopopelnice

Speciální biopopelnice je uzpůsobena tak, aby byla důkladně provzdušněna, odváděla vlhkost a zachovala vlastnosti pro další kompostování. Ve spodní části nádoby je umístěna mřížka oddělující pevnou část bioodpadu od kapalné složky, která se postupně odpařuje.

Nádobu si může objednat vlastník nemovitosti, bytové družstvo či SVJ. Separace bioodpadu vyžaduje určitou disciplínu. Do nádob nepatří plastové, papírové a biodegradabilní sáčky, bioplasty, kelímky nebo skořápky od vajec.

Principy cirkulární ekonomiky

Separace bioodpadu reflektuje principy cirkulární ekonomiky, kdy se s odpadem zachází jako se surovinou. V případě rostlinného odpadu je žádoucí, aby byl využit efektivně. Jeho spalování je problematické ze dvou důvodů – předně se zbavujeme produktu vhodného k výrobě přírodního hnojiva a zároveň bioodpad není ke spalování zcela vhodný.

+ There are no comments

Add yours