Globální oteplování: Uměle vytvořený strašák, nebo nevyhnutelná realita?


Existence globálního oteplování je předmětem vědeckých, politických i veřejných diskusí. Neustále se vedou spory o tom, zda globální oteplování existuje, jak je v moderní době velké, co jej způsobuje a jaké důsledky bude mít.

Většina vědců se shoduje, že k určité změně klimatu skutečně dochází. Neustále se ale vedou spory o tom, zda za tím stojí globální oteplování způsobené činností člověka, nebo jestli se tak děje samovolně bez našeho přičinění.

Stoupenci globálního oteplování tvrdí, že povrchové teploty v posledních desetiletích rostou v důsledku zvýšených emisí skleníkových plynů, které jako populace produkujeme. Zastánci této teorie zároveň dodávají, že bez drastického omezení emisí oxidu uhličitého budou změny podnebí tak rozsáhlé, až mohou ohrozit naši civilizaci.

Největším stoupencem teorie antropogenního globálního oteplování je Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), který je orgánem OSN a představuje mezinárodně uznávanou autoritu v oblasti klimatických změn. Dle IPCC existuje mnoho ukazatelů, kterými se lze řídit, a které jsou důkazem globálního oteplování. Patří mezi ně například teplota vzduchu, tání ledovců, množství sněhové pokrývky, teplota moří a oceánů a nenadálé výkyvy počasí, jako jsou velká sucha nebo naopak neustávající déšť, dále střídání ročních období, stoupající hladina moří a jiné. Všechny tyto ukazatele hovoří ve prospěch globálního oteplování Země. 

Podle druhé skupiny vědců, která vliv člověka popírá, pak za klimatické změny může například kosmické záření, sluneční vítr, postavení planety Země vůči Slunci nebo pohyb sluneční soustavy vzhledem ke Galaxii. V posledních letech se navíc objevily i teorie o tom, zda globální oteplování vůbec existuje nebo zdali už neskončilo. 

Při pátrání o důkazech globálního oteplování naleznete nespočet důkazů o existenci oteplování a účincích oteplování, avšak o jeho příčinách se neustále vedou diskuze. Mezi sporné otázky patří příčiny zvýšené globální průměrné teploty vzduchu, zejména od poloviny 20. století, zda je tento oteplovací trend bezprecedentní nebo v normálních klimatických mezích, zda k němu člověk významně přispěl a zda je toto zvýšení zcela nebo částečně artefakt špatných měření. Další spory se týkají odhadu klimatické citlivosti, předpovědí dalšího oteplování a také toho, jaké budou následky globálního oteplování. 

Jak tedy může obyčejný člověk v této záplavě protichůdných informací a teorií nalézt pravdu, když v tom nemají jasno ani samotní vědci, kteří jsou kapacitami ve svém oboru?

Pravda je zřejmě někde uprostřed. Je jisté, že planeta Země za svou existenci, jejíž doba se odhaduje na 4,5 miliardy let, procházela, prochází a určitě bude i nadále procházet změnami. Tyto změny pak ovlivňují rostlinné i živočišné druhy, které na Zemi žijí. Je ale důležité si uvědomit, že i Země jako taková je živý organismus, a proto se k ní musíme chovat zodpovědně.

Je jasné, že denně vyprodukujeme velké množství škodlivých látek, které Zemi neprospívají, a tím vlastně neprospívají ani nám. Proto se již dnes hovoří spíše o globálním znečišťování. Pojem „globální oteplování“ je někdy používán nepřiměřeně až hystericky. V budoucnu nás určitě čekají změny klimatu, které ovlivní lidstvo i ekonomiku. Je jen otázkou, jaké změny to budou a zda nastanou náhle, nebo postupně a my se na ně budeme moci připravit.

Ve finále záleží na každém z nás, jak se k těmto změnám postavíme. I obyčejný člověk totiž může svým zodpovědným přístupem k přírodě zamezit jejímu ničení.

Zdroje:

https://www.ipcc.ch/

https://toolkit.ecn.cz/img_upload/3f5e963ee9ca17c7e8373d2bfc1ef8e4/ipcc_infolist_web_1.pdf

https://www.info.cz/svet/prochazime-nejteplejsim-obdobim-za-2000-let-a-na-vine-je-lidstvo-tvrdi-studie-42387.html

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu

https://www.national-geographic.cz/clanky/prefouknute-globalni-oteplovani-zacina-opoustet-paru.html

https://www.osn.cz/sdg-13-prijmout-bezodkladna-opatreni-na-boj-se-zmenou-klimatu-a-zvladani-jejich-dopadu/fakta-o-klimaticke-zmene/

+ There are no comments

Add yours