Třídicí linka v prvním roce provozu vytřídila bezmála 487 tun kovových obalů


Od května 2019 do letošního dubna prošlo poloautomatickou třídicí linkou 486,8 tun kovových obalů svezených z celé metropole.  Největší devizou linky Pražských služeb je pak schopnost automatické separace železných a neželezných kovů.

Mezi ty neželezné patří například hliník, měď nebo zinek. Jejich třídění mají na starost dva separátory. Plechovky se do linky dostávají násypkou umístěnou vně linky. Odtud pokračují pásovým dopravníkem k permanentnímu magnetu, který zachytí železné obaly. Neželezný odpad naopak pokračuje k separátorům pracujícím na principu vířivých proudů. V poslední fázi je vytříděný odpad nabalíkován lisem.

Do komplexního systému třídění komunálního odpadu byl sběr kovových obalů zařazen v srpnu 2016. V prvních měsících po spuštění Pražané odevzdali 21 tun kovových obalů. Loni naši pracovníci v areálu Pod Šancemi zpracovali 421 tun kovových obalů.

„Optikou odpovědného nakládání s odpady je nežádoucí, aby plechovky a další kovový odpad končily v nádobách na komunální odpad. Třídění a následná recyklace kovů snižuje environmentální zátěž a spadá do konceptu pražské cirkulární ekonomiky. Ta k odpadům přistupuje jako ke zdroji surovin, jež jsou používány v dlouhodobých cyklech. Hlavní město Praha postupně rozšiřuje počet šedých nádob, kterých meziročně přibylo tři sta sedmdesát,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

Doposavad platilo, že šedé kontejnery byly pod největším náporem v létě a v závěru roku. Například loni v červnu pražské svozové společnosti svezly 34,6 tun a 41,18 tun kovový obalů. V srpnu následoval neobvyklý pokles na 27,74 tun, který svozové společnosti vysvětlují velkým počtem dovolených. Rekordní byl pak závěr roku, kdy za listopad a prosinec Pražané vyhodili 85,32 tun kovových obalů.

Ani jedno z uvedených čísel však neobstojí před statistikami z prvních čtyř měsíců letošního roku. Pražské služby, AVE, IPODEC a Komwag doposavad svezly rekordních 194,59 tun kovových obalů. V březnu naše linka v areálu Pod Šancemi zpracovala 46,08 tun kovových obalů a v dubnu to bylo dokonce 56,87 tun.

A co do šedých kontejnerů nepatří? Nepatří tam tlakové obaly od kosmetiky a cestovních vařičů, neboť hrozí jejich vznícení. Do kontejneru pak nepatří ani staré hasicí přístroje, nádoby od motorových olejů, benzinu, barev a dalších chemických nebo nebezpečných látek. V případě pochybností Pražanům pomohou informační štítky nalepené na každém kontejneru.

Tímto bychom chtěli občany poprosit, aby plechovky i konzervy před vyhozením sešlapávali a zmenšili tak jejich objem. Důležité je také to, aby kovové obaly nebyly vyhazovány v igelitových sáčcích. Plastové či jiné sáčky a tašky totiž znesnadňují správné třídění na lince.

+ There are no comments

Add yours