Pomůže zálohování PET lahví vyřešit otázku s plastovým odpadem?


Antiplastová horečka hýbe světem a diskuze o zálohování plastových lahví se rozvíjí čím dál víc. Není divu. Při procházce přírodou spíše, než na zajímavé rostlinné a živočišné druhy, narážíme na všudypřítomné plastové odpadky, v čele s plastovými lahvemi. Nápoje v plastových obalech jsou dostupné na každém rohu, a když přijde žízeň, nabízí rychlé řešení. Jenže co pak s nimi?

Použitou PET lahev je nejlepší vyhodit do žlutého kontejneru, kterých máme v Česku přes 170 tisíc. Avšak i přes výbornou dostupnost třídících kontejnerů končí ve volné přírodě až 100 milionů plastových lahví ročně. Proč tomu tak je? Lidem schází motivace, která by je přiměla s plastovou lahví nakládat zodpovědně. A tou by mohlo být zálohování.

Zálohování PET lahví v Evropě

V některých evropských zemích (Skandinávie, Dánsko, Chorvatsko a jiné) používají systém zálohování PET lahví již mnoho let. Například v Německu se daří vytřídit 98 % plastových lahví, přičemž většina z vrácených lahví je opětovně recyklovatelná. Němci zároveň vyrábějí část lahví ze silnějšího plastu, díky čemuž je možné lahve následně umýt a znovu použít.

Mezi hlavní výhody vratných PET lahví patří:

  • snižování tzv. litteringu (nezodpovědného odhazování odpadků v přírodě či ve veřejném prostranství)
  • navrácení lahví do oběhu, díky kterému staré lahve poslouží jako základ pro nové
  • finanční motivace, která funguje u zálohování skleněných lahví
  • větší šetrnost k životnímu prostředí oproti stávajícímu systému recyklace

Česko slyší více na klasickou recyklaci

V loňském roce padl návrh na zavedení zálohovacího systému i v České republice, který byl vytvořen skupinou Zálohujme. Při nedávném projednávání novely zákona o obalech však systém zálohování PET lahví schválen nebyl. Česko se spíše přiklání k podpoře sběrných sítí, protože už nyní naplňuje stanovený cíl daný evropskou směrnicí, a sice, že by do roku 2025 měla každá země EU vytřídit 77 % plastových lahví.

Mattoni se zálohování nebrání

K zakládajícím členům iniciativy Zálohujme patří výrobce minerálních vod, značka Mattoni, která se řadí k zastáncům plošného zálohování PET lahví. Plastové lahve pro Mattoni představují cennou surovinu, kterou je možné opakovaně recyklovat a díky tomu předcházet šíření odpadu v přírodě. Firma Mattoni proto spojila síly s internetovým obchodem s potravinami Košík.cz a vytvořila pilotní projekt zálohovaných plastových lahví. Speciální edici lahví tvoří 80 % recyklovaného PETu. Etiketu mají upravenou tak, aby šla jednoznačně rozpoznat od běžné lahve. Právě neporušené lahve s etiketou a víčkem jsou podmínkou k vrácení zálohy.

Je zálohování PET lahví správná cesta?

Veskrze se zálohování PET lahví zdá jako jednoznačně pozitivní přístup k plastovému odpadu. Objevují se však názory, že ačkoliv tento přístup může zajistit 80 až 90% návratnost lahví do oběhu, nutně to nesníží množství odpadu jako takového, protože neexistují žádné důkazy o reálném dopadu na poklesu objemu odpadu. Lze ale usoudit, i na základě již zažitého zálohování skleněných lahví, že tento systém výhody má a pokud by se v budoucnu reálně osvědčil, představoval by jasné řešení alespoň jedné části této přeplastované doby.

+ There are no comments

Add yours