V metropoli startuje sezónní svoz bioodpadu


Téměř pětinu komunálního odpadu Pražanů tvoří biologicky rozložitelný odpad. Vyplývá to z analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat. Doposavad tak velká část biologické složky odpadu končí v malešickém Zařízení na energetické využití odpadu.

Separace je přitom snadná a bioodpad lze využít například k výrobě kompostu. V uplynulých sedmi letech bylo svezeno více než 47 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. Rekordním byl v tomto ohledu rok 2017, kdy v popelnicích s typickou hnědou barvou skončilo bezmála 8 tisíc tun bioodpadu.

Pražské služby i Magistrát hlavního města třídění biologicky rozložitelného odpadu podporují. K separaci slouží kompostejner. Speciální popelnice je technicky přizpůsobena charakteru odpadu a požadavkům na důkladné provzdušnění, odvod vlhkosti a zachování vlastností pro další kompostování. Ve spodní části nádoby je umístěna mřížka oddělující pevnou část bioodpadu od kapalné složky, která se postupně odpařuje. Zmíněná konstrukční řešení vedou k omezení zápachu, výskytu larev, a dokonce snížení hmotnosti odpadu vlivem odpaření vody. Svoz kompostejnerů je tak hygienický a lze ho provádět po čtrnáctidenních cyklech.

Zbytky ovoce ano, tuky a gastro odpad nikoli

Za biologicky rozložitelný odpad vhodný pro výrobu kvalitního kompostu je považován odpad, který podléhá aerobnímu či anaerobnímu rozkladu. Nejčastěji se jedná o listí a posekanou trávu ze zahrad, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky pečiva nebo například zvadlé rostliny. „V domácnostech tento druh odpadu vzniká nejčastěji v kuchyních. Bioodpad nelze zaměňovat za gastroodpad. Do našich nádob nepatří živočišné tuky a oleje, maso, masové omáčky, vývary, exkrementy masožravých zvířat, obalové materiály nebo uhynulá zvířata. Takto kontaminovaný odpad nelze zkompostovat,“ varuje mluvčí společnosti.

Pražské služby nabízí dva typy nádob lišící se kapacitou. Zatímco menší nádoba má kapacitu 120 litrů, větší pojme dvojnásobek. Za sezonní pronájem 120litrové nádoby zaplatí zákazník 899 korun. Celoroční svoz přijde na 1346 korun. V případě 240litrového kompostejnerou vyjde osmiměsíční pronájem na 1439 korun. Za celý rok zákazník zaplatí 2153 korun. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Celoroční pronájem nádoby na bioodpad využívají především domácnosti a provozovny, které vnímají třídění biologicky rozložitelného odpadu jako součást životního stylu. Alternativou je sezonní pronájem, který startuje v dubnu a končí v závěru listopadu – a právě na začátku jara a na konci sezony svezeme nejvíce bioodpadu.

Službu sběru a svozu bioodpadu si zájemci mohou objednat elektronicky na www.psas.cz/bio, v nejbližším zákaznickém centru společnosti Pražské služby, a.s., nebo telefonicky v call centru společnosti: 284 091 888.

+ There are no comments

Add yours