Video: Vítejte v cirkulární dílně


Vítejte v Cirkulární dílně, unikátním prostoru v srdci Prahy, kde staré věci dostávají šanci na nový a lepší život. V dílně si zadarmo opravíte nábytek, půjčíte nářadí a získáte odbornou pomoc a asistenci od týmu zkušených řemeslníků.

Cirkulární dílnu najdete v Kampusu Hybernská, který je prvním studentským hubem v Praze, kde sídlí, působí, tvoří, inovuje, baví a cirkuluje studentská obec, zastoupená řadou spolků a kreativců. Samotný projekt tohoto kulturně-vzdělávacího centra se nese v duchu oživení opuštěných budov v centru Prahy.

Kde se zrodila myšlenka cirkulární dílny?

Cirkulární dílna se otevřela v srpnu roku 2018, nápad se zrodil už při vzniku Kampusu. Všichni ze skupiny zakládajících členů dílny se nějakým způsobem podíleli na projektech v kulturně vzdělávacím centru Kampus Hybernská. V opuštěných prostorách postupně vznikla Galerie HYB4, Studentský dům, Knihovna věcí, Cirkulární hub a další. Na vše byl velmi omezený rozpočet a jakékoli zvelebování prostor probíhalo svépomocí a často ze zbytkových materiálů. Martin Štěrba, nyní vedoucí dílny, byl tehdy v pozici externího řemeslníka týmů kolem Kampusu Hybernská. Jemu a dalším lidem, kteří na projektech pracovali, se v hlavě zrodila myšlenka o dílně jako prostoru, kde by bylo dostupné zázemí, nářadí a stroje, nejen pro účely Kampusu, ale i pro širokou veřejnost. Díky iniciativě Jana Bičovského a ochotné spolupráci a podpoře Institutu cirkulární ekonomiky a Pražských služeb a.s. se podařilo dílnu vybavit a přetvořit v otevřený prostor pro širokou veřejnost.

Jak cirkulární dílna funguje?

Dnes dílna funguje na trojím principu. Prvním je nabídnout lidem prostor pro realizaci vlastních projektů. K těm je k dispozici nářadí, odborná literatura i asistence zkušených členů dílny. Druhým je režim, ve kterém dílna funguje jako prostor pro workshopy. Konají se zde jak workshopy organizované členy dílny, tak externí od lidí, kteří se přihlásí s nápadem a zrealizují si vlastní workshop. Třetím je systematické využívání zbytkových materiálů pro výrobu konvenčních předmětů, nábytku a interiérových doplňků s přidanou hodnotou. Hodnota spočívá u takových výrobků v pocitu, že každou součást, ze které se celek skládá, měl jeho výrobce v ruce. Dle slov Martina Štěrby, tým Cirkulární dílny ví, že když si u nich někdo např. zrestauruje židli, umístí ji u sebe doma, tak každá cesta z kuchyně do obýváku kolem ní má speciální náboj. Taková židle doslova ožije časem, který nad ní dotyčný strávil a takových výrobků si lidé mnohem více váží, chovají se k nim šetrněji a ohleduplněji. Také po takové zkušenosti lidé vědí, že za několik let, až židle přestane sloužit, existuje cesta opravy, ne skládky.

Ekologický dopad celého procesu je výrazně nižší, než v případě likvidace současného nábytku a koupě nového. Opravování má i další pozitiva – tato činnost je uklidňující, člověk je nucen při ní „vypnout“ a soustředit se na manuální činnost. Design a barevnost si lze zvolit dle svého přání a estetických požadavků interiéru, kam doputuje. Pokud je oprava provedena kvalitně, nábytek časem nabývá na hodnotě a může být vnímán i jako investiční komodita. Vstupní investice navíc může být díky využití Cirkulární dílny velice nízká i pro člověka nedisponujícího ani nástroji, ani technologickými znalostmi.

“Zdálo by se, že svozová firma je tou poslední, která se o předcházení vzniku odpadu bude starat. My ale chápeme, že prevence vzniku odpadu je pro současnou společnost zásadní a podobné aktivity jsou jedině ku prospěchu. To je také důvod, proč jsme dílnu materiálově a finančně podpořili“, říká o projektu náš kolega a tiskový mluvčí Pražských služeb, Radim Mana.

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment