Češi a Slováci jsou ve třídění odpadu aktivní, ukázal výzkum


Nejnovější výzkum zaměřený na nakládání s odpady dopadl pro Čechy a Slováky velice pozitivně. Vyplývá z něj totiž, že téměř každý občan České republiky i Slovenska zodpovědně třídí odpad. A tím naše aktivita nekončí. Většina lidí si již dnes uvědomuje problém se zamořením planety odpadem, a tak se snaží minimalizovat svou ekologickou stopu. Kromě třídění je tedy běžné také nakupování s vlastní taškou, snaha zbytečně nevyhazovat potraviny nebo používání nabíjecích baterií.

Výzkum pochází od společnosti Nielsen Admosphere a zúčastnilo se ho zhruba pět set českých a slovenských respondentů z aktivní internetové populace. Pojďme se tedy podívat na jeho závěry. V případě České republiky odpad netřídí pouze 2 % dotázaných, u dotazovaných ze Slovenska to jsou 4 %. Tato nízká čísla jasně reflektují fakt, že 85 % Čechů a 75 % Slováků zaznamenávají problém s nadměrnou produkcí odpadu a aktivně se tento problém snaží řešit. Zhruba 95 % tazatelů přitom vždy nebo většinou třídí plast, až 90 % třídí papír a necelých 90 % sklo. Vysoké procento obyvatel rovněž třídí železný odpad a baterie. Na Slovensku tyto komodity recykluje obojí shodně 72 %, v České republice je běžnější recyklace baterií (76%) než kovového odpadu (66%). Poměrně překvapující jsou také výsledky o recyklaci biologického odpadu, který třídí více než polovina Čechů a zhruba 63 % Slováků.

Samotným tříděním ale aktivita Čechů a Slováků nekončí. Stále více obyvatel se v dnešní době začíná zabývat myšlenkou „zero waste“, která spočívá v opětovném využívání veškerých zdrojů bez tvorby odpadu, jejich skládkování či jejich spalování. Podle výzkumu o této filosofii, nebo chcete-li životním stylu, slyšelo 30 % respondentů z České republiky a 38 % tazatelů ze Slovenska.

Více než čtyři pětiny Čechů a Slováků si také pravidelně nosí do obchodu vlastní tašky, okolo 50 % to dokonce dělá vždy a necelé tři čtvrtiny se snaží zbytečně nevyhazovat potraviny. Obliba roste i u používání nabíjecích baterií a nakupování menšího množství potravin, než je nezbytně potřeba.

+ There are no comments

Add yours