Nestlé chce do roku 2025 jen recyklovatelné a znovupoužitelné obaly


Nestlé se tento týden zavázalo k tomu, že do roku 2025 budou veškeré jeho použité obaly recyklovány nebo opětovně použity. Vize společnosti spočívá v tom, aby žádné obaly, včetně plastů, neskončily na skládce nebo jako odpad. Švýcarský potravinový gigant tak učinil významný krok k minimalizaci dopadů obalových materiálů na životní prostředí. 

V zájmu rozvoje cirkulární ekonomiky se Nestlé zaměří na tři klíčové oblasti: eliminaci nerecyklovatelných plastů, podporu používání lépe recyklovatelných plastů a odstranění nebo snížení kombinovaných obalových materiálů.

„Plastový odpad patří k nejzávažnějším problémům, kterým dnes svět v oblasti udržitelnosti čelí. Chceme nalézt lepší řešení pro snížení odpadu, jeho znovupoužití a recyklaci. Naší ambicí je dosáhnout 100% recyklovatelných a znovupoužitelných obalů do roku 2025,“ vysvětloval Mark Schneider, generální ředitel Nestlé. 

Společnost se zavázala k tomu, že bude hrát aktivní roli ve vývoji dobře fungujících systémů sběru, třídění a recyklace ve všech zemích, kde podniká. Dále bude spolupracovat s partnery a obchodními asociacemi na vývoji obalových řešení s minimálním obsahem plastů a usnadňujících recyklaci. Na všech obalech se také objeví informace o recyklaci, které spotřebitelům usnadní nakládání s odpadem. Společnost rovněž hodlá zvýšit podíl recyklovatelných plastů ve svých obalech, čímž podpoří trh s recyklovatelnými plasty. Všechny tyto kroky by podle Nestlé měly vést k tomu, aby obaly nekončily jako odpad v mořích, oceánech a řekách. 

Nutno ovšem říct, že ne všichni iniciativu Nestlé ocenili. Nejvíce kritická byla organizace Greenpeace, která ve svém prohlášení závazek označila za absolutně nedostatečný. Podle Greenpeace neobsahuje jasné cíle, jak snížit a postupně zrušit výrobu plastů na jedno použití. „Závazek je plný nejednoznačných nebo neexistujících cílů a odpovědnost přesouvá spíše na spotřebitele než na společnost, která tuto krizi pomohla vytvořit, “ uvedl Graham Forbes.

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment