Odstranění těžkých kovů z vody během pár vteřin


Téměř miliarda lidí na světě nemá přístup k čisté pitné vodě. Podle prognóz toto číslo ještě poroste a na konci století by mělo být až dvojnásobné. Zároveň se neustále zvyšuje používání těžkých kovů v průmyslových procesech, což kromě jiného vede k toxickému znečišťování vody. Možné řešení tohoto problému nyní představila skupina vědců ze Švýcarského federálního institutu v Lausanne. 

Současné komerční metody odstraňování těžkých kovů z vody mají tendenci být velice finančně nákladné a energeticky náročné, aniž by byly dostatečně účinné. Méně konvenční přístupy sice mohou být efektivnější, ovšem většinou jsou jednorázové a bez schopnosti plošného využívání. 

Klíčem k novému postupu jsou kovové organické kostry známé jako MOF, které se v současností těší velké pozornosti vědců, ale i médií, která žasnou nad tím, co vše MOFy dovedou. Kovové organické kostry mají největší plochu povrchu ze všech známých materiálů a aktuálně se testují pro celou řadu aplikací. MOFy připomínají velice porézní krystaly, které mohou absorbovat, uskladňovat a pak opět uvolňovat různé chemické látky. Tyto vlastnosti z nich tedy činí slibné materiály pro odstraňování těžkých kovů z vody. 

Daniel T. Sun, doktorand na Švýcarském federálním institutu v Lausanne, pro toto použití navrhl MOF/polymerní kompozit, a to s použitím ekologicky i biologicky nezávadných materiálů. Tento kompozit může rychle a selektivně odstraňovat vysoké množství těžkých kovů, jako je voda nebo olovo, z reálných vzorků vody. Testy ukázaly, že MOFy mohou během několika sekund snížit koncentraci olova ve vodě až na takovou úroveň, kterou Světová zdravotnická organizace považuje za pitnou. 

Autoři studie nyní testují speciálně navržené MOFy pro odstraňování dalších stopových nečistot – jak ve vodě, tak i ve vzduchu. 

+ There are no comments

Add yours