Světový den recyklace se blíží. Oslavíte ho taky?


18. března se bude konat historicky první Světový den recyklace. Tuto událost iniciuje Úřad pro mezinárodní recyklaci a jejím cílem je snaha o záchranu šesti primárních světových zdrojů a oslava toho sedmého – recyklovatelných materiálů. Třetí březnová neděle tak bude věnována budoucnosti naší planety, v níž klíčovou roli hraje právě recyklační průmysl, který každý rok ušetří více než 700 milionů tun emisí oxidu uhličitého. 

Pokud se bavíme o primárních zdrojích, myslíme tím vodu, vzduch, ropu, zemní plyn, uhlí a minerály. Světový den recyklace zdůrazňuje potřebu tyto zdroje zachovat a zároveň přijmout zdroj nový, kterým je odpad. Ten totiž představuje obrovskou příležitost, kterou ale často nevidíme, a to je obrovská chyba. 

Organizátoři rovněž vyzývají světové vůdce, politky, mezinárodní podniky, komunity ale i jednotlivce, aby přijali sedm hlavních závazků vůči recyklaci. Závazky to jsou následující:

  • zaměřit se na mezinárodní právní předpisy a dohody
  • podpořit svobodný a spravedlivý obchod s recyklovatelnými materiály
  • informovat veřejnost o nutnosti recyklace
  • domluvit se na společné globální strategii
  • vytvořit z recyklace komunitní záležitost a podporovat programy, které budou pomáhat domácnostem a podnikům
  • propojit složky průmyslu, tak aby nové produkty měly uplatnění i po skončení jejich životnosti
  • podporovat výzkum a vývoj nových technologií, které zlepší recyklační postupy

„První Světový den recyklace znamená pro naši planetu významný mezník. Pro nejlepší využití recyklace je nutné, abychom globálně sjednotili shromažďování odpadu, jeho zpracování a využití. Je nejvyšší čas dát budoucnost naší Země na první místo a společně se závázat, že denně budeme věnovat 10 minut správnému nakládání s odpadem. Jedná se o naši společnou odpovědnost. Dále musíme propojit jednotlivé složky průmyslu, od pracovníků na skládkách až po největší podniky, tak aby co nejlépe využívali naše omezené zdroje a recyklační proces udělali jednodušším“, říká prezident Úřadu pro mezinárodní recyklaci Ranjit Baxi. 

+ There are no comments

Add yours