Odpad může sloužit k pohánění vozidel, tvrdí americká studie


Ministerstvo energetiky Spojených států amerických přišlo se studií, podle které by organický odpad, který běžně končí na skládkách, mohl být využitelný k tvorbě paliva pro veškerá motorová vozidla. Takovéto řešení by znamenalo snížení spotřeby fosilních paliv, emisí i skleníkových plynů a zároveň zvýšilo energetickou nezávislost. 

Organický odpad v USA každoročně na skládkách produkuje miliony tun skládkového plynuV roce 2015 se objem těchto plynů uniklých ze skládek rovnal téměř 116 milionům tun oxidu uhličitého. Skládkový plyn totiž obsahuje vysokou koncentraci methanu, který má oproti oxidu uhličitému zhruba 30krát vyšší dopad na globální oteplování. Pro představu, takové množství má pro globální oteplování stejný potenciál jako 29 milionů vozidel, které ujedou 20 tisíc kilometrů při spotřebě 61 litrů na 100 kilometrů. Ačkoli jsou provozovatelé skládek povinni skládkový plyn spalovat, tak je ve skutečnosti technicky nemožné zachytit všechen plyn, a tak do atmosféry uniká stále velké množství.  

Studie tvrdí, že výroba paliv z odpadu vytváří méně skleníkových plynů, než kdyby se odpad rozkládal. Podle výzkumníků je tedy přínos pro životní prostředí zcela evidentní. A jak jejich nápad vlastně funguje?

Výroba zahrnuje jednak biochemické metody, jako například anaerobní trávení nebo fermentaci, a dále termochemické metody, jako je hydrotermální zkapalňování, pyrolýza či zplyňování. Výsledné energetické produkty zahrnují obnovitelný zemní plyn, bio oleje a uhlovodíková paliva.

+ There are no comments

Add yours