Která taška je lepší? Plastová nebo papírová?


Kolik dní v týdnu strávíte bez toho, aniž byste v ruce drželi jakoukoliv nákupní tašku? Dokážete si představit život bez ní? V současné době se taška stala neodmyslitelnou součástí každodenního života, ke kterému rychlý nákup v supermarketu odnesený v tašce prostě patří. Přitom každou utracenou korunou rozhodujeme o tom, jaké zdroje a v jakém množství se spotřebují. Jak? Je to velice jednoduché. Zvolíte-li u pokladny papírovou nebo plastovou variantu, volíte i dopad, jaký bude mít váš nákup na životní prostředí.

Právě proto nás dnes zajímá, která taška je lepší. Papírová nebo plastová? Odpověď rozhodně není jednoduchá, ale můžeme se opřít o známá fakta. Podobnou otázku si položili na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v čele s docentem Vladimírem Kočím, který se věnuje posuzování tzv. životního cyklu výrobku. Taková metodika umožňuje zanalyzovat životní cyklus produktů a pojmout dopady jeho výroby komplexně. Překvapivé však je, že autoři dospěli k názoru, že s ohledem na životní prostředí vede jednoznačně plast. Zdánlivě „zelenější“ papírová varianta je mnohem víc energeticky náročná.

K podobnému výsledku jako čeští vědci dospěli i jiné zahraniční studie. Jedním ze závěrů je, že nejlépe pro životní prostředí vychází polyethylenová taška, která je na konci životního cyklu energeticky využita. Tyto studie se ovšem nezabývají klíčovými přístupy nakládání s odpady – předcházení vzniku odpadu a recyklování. Rozsah, ve kterém se vyrábí a spotřebovává plast je totiž enormní.

V komunálním odpadu, který míří do ZEVO Malešice, což je naše vlastní zařízení na energetické využití odpadu, je podle posledních výsledků vzorkování odpadu až 18 % plastů. Ty by se mohly dále zrecyklovat, ale to jen v případě, že by je lidé řádně třídili. Některé odpady se sice recyklovat nedají, ale můžeme jejich vzniku předejít například tím, že omezíme spotřebu plastových produktů na jedno použití. Mezi ně patří i plastové tašky.

Která taška je tedy lepší? Nejlepší je ta, kterou používáte co nejdéle a ve které toho za celý její životní cyklus odnesete co nejvíce. Není nic jednoduššího a přijatelnějšího pro životní prostředí i vaší peněženku, než to, že si odnesete nákup ve vlastní plátěné tašce nebo síťovce, která teď zažívá znovuzrození. Takový přístup označujeme jako předcházení vzniku odpadu.

 

+ There are no comments

Add yours