Projekční činnost


V dalším článku z oboru dopravního značení vám představíme činnost, která stojí na počátku téměř každé naší zakázky. Zajímá vás, co obnáší práce projektanta nebo jakým způsobem se plánuje instalace dopravního značení? Pak čtěte dál.

Každá projekční činnost začíná tvorbou dopravně inženýrských opatření. Jedná se zejména o rekonstrukce vozovek, mostů či obnovy inženýrských sítí (voda, plyn, elektro, kanalizace, sdělovací kabely atd.). Většina akcí Pražských služeb probíhá v Praze či na dálnicích.

Vždy začínáme studiem dodaných materiálu, protože nejprve je důležité daný úkol pochopit. Následuje setkání se zákazníkem, kde je podstatné si ujasnit požadavky. Poté se provádí místní šetření v dané lokaci s cílem zaměření a upřesnění stávajícího dopravního značení a jeho následného zakreslení do mapového podkladu.

Projektant dále mimo jiné zajišťuje pro smluvní partnery službu pro případy havárií na inženýrských sítích. V případě takové havárie vyjíždí projektant na dané místo ve spolupráci s policií, příslušným odborem dopravy a havarijní službou, která má na starosti neprodleně zajistit místo havárie tak, aby mohly být co nejrychleji zahájeny práce na opravách. Podstatné je navrhnout to nejefektivnější řešení, kterým je nejčastěji uzavírka komunikace, případně lokální omezení zúžením jízdního pruhu. V těchto krizových situacích se jedná o dopravní značení, které je navrženo, osazeno a po skončení akce neprodleně odstraněno.

V kompetenci projektanta je také navrhovat trvalé změny dopravního značení nebo jeho úpravy. Takové změny mohou být vyvolány požadavkem správce komunikace nebo přáním majitelů přilehlých objektů či pozemků. Typickým jednoduchým příkladem je například zabezpečení volného prostoru před garážemi nebo místy s nádobami na odpad.

+ There are no comments

Add yours