Svislé dopravní značení v Petřinách


Další činností z oblasti dopravního značení je instalace svislých dopravních značek (SDZ). Pražské služby zajišťují kompletní dodávku veškerých prací potřebných k realizaci jak trvalého, tak i dočasného značení. Tato konkrétní realizace se konala v polovině května v pražských Petřinách na křižovatce ulic Polní a Na Okraji.

Dopravní značky se rozlišují podle významu na výstražné, upravující přednost, zákazové, příkazové a informativní. Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu se ztužujícím dvojitým ohybem po celém obvodu. Na zadní straně je „C“ profil pro uchycení značky ke konstrukci. Čelní strana značek je polepena retroreflexní folií. Realizace výstavby definitivního svislého dopravního značení se provádí pouze na základě projektové dokumentace schválené Policí ČR a příslušným odborem dopravy.

Velice důležitým krokem při aplikaci značek jsou přípravné práce v zámečnické dílně ( výroba speciálních konzolí, úprava sloupků) a na specializovaném pracovišti plotru (výroba textů, symbolů na DZ).

Sloupky se osazují do připraveného výkopu pomocí prefabrikovaných betonových patek. Následně dochází k připevnění značky na sloupek pomocí hliníkových objímek. 

Instalací značek ovšem náš výčet činností nekončí. Dále také zajišťujeme montáž směrových sloupků, baliset, dopravních zrcadel, zpomalovacích prahů, prvků CTB, instalaci dopravně bezpečnostního červenobílého zábradlí a parkovacích zábran.

Unikl vám předchozí článek o dopravním značení? Můžete si jej přečíst zde.

1 comment

Add yours
  1. Dany

    Děkuji za užitečný článek 🙂 Mnohdy lidi nadávají na ty, kdo instalovali značky, ale ne všichni chápou, že promyslet vše, jak má být, kam přesně dát značky atd. je fakt složité, doufám, že více lidí si tento Váš web přečte, abych pochopili co to obnáší 🙂

+ Leave a Comment