Aplikace k třídění odpadu v Praze nově umožňuje sledovat rozmístění velkoobjemových kontejnerů nebo získat aktuální informace o sběrných dvorech


Prostřednictvím webové aplikace Moje Praha – Odpady mohou obyvatelé hlavního města získávat užitečné informace k třídění odpadu, nově pak jsou k dispozici další dvě funkcionality. První informuje o tom, kdy a kde budou stát velkoobjemové kontejnery, druhá zobrazuje umístění sběrných dvorů po Praze a jejich návštěvnost.

Mapa velkoobjemových kontejnerů nově umožňuje uživatelům v aplikaci zjistit, kdy a kde přesně budou na území Prahy přistaveny velkoobjemové kontejnery, a to jak pro objemný odpad (VOK), tak i pro bioodpad (Bio VOK). Na mapě stačí zadat adresu a vybrat požadovanou komoditu, tedy zda uživatele zajímá umístění objemného či bio odpadu, a na mapě se objeví, kde a kdy bude nejblíž kontejner přistaven.

„V rámci této webové stránky bude možné u některých kontejnerů vidět i jejich online polohu – tedy jejich skutečné místo přistavení. Což velmi pomůže našim občanům, neboť občas se kontejnery nepodaří umístit na uvedenou lokaci, protože tam zaparkují auta – v tom případě, se pak kontejner umisťuje na nejbližší vhodné místo, které však nemusí být na první pohled viditelné a může být třeba za rohem,“ uvádí Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

„Uživatelé mají zároveň možnost ohodnotit místo a čas přistavení, dostatečnost kapacity i chování či ochotu obsluhyVeškeré podněty, které zašlou prostřednictvím webu Moje Praha – Odpady, jsou automaticky předány do aplikace Změňte.to, odkud putují na příslušné městské části a pražský magistrát. Uživatelé, kteří při odeslání hodnocení uvedou svoji emailovou adresu, mohou dále sledovat stav řešení svého podnětu,“ říká Petr Suška, místopředseda představenstva, který je pověřený řízením Úseku Smart City a inovací.

Nyní funguje také mapa zobrazující městské sběrné dvory na území metropole, jejichž provoz je hrazen z rozpočtu hlavního města. Uživatel si díky tomu snadno vybere nejbližší sběrný dvůr (nebo nejvíce vyhovující) a zobrazí si o něm základní informace jako je otevírací doba, kontakt na obsluhu či výčet přijímaných komodit, které lze na sběrném dvoře bezplatně odložit.

Součástí jsou také grafy průměrné vytíženosti, což uživatelům umožní naplánovat si dobu, kdy je nejvhodnější do sběrného dvora vyrazit. I v tomto případě je možné ohodnotit provoz, kapacity i chování a ochotu obsluhy.

Webová aplikace Moje Praha – Odpady nabízí uživatelům informace k třídění odpadu v Praze od roku 2023. Kromě výše uvedených funkcí umí aplikace vyhledat nejbližší místa veřejně přístupných nádob na tříděný odpad, dále frekvence svozu včetně konkrétních plánovaných svozových dní, a zároveň umožňuje stanoviště ohodnotit. Pro hlavní město tyto webové stránky vyvíjí pražská městská společnost Operátor ICT.

zdroj: Hlavní město Praha

+ There are no comments

Add yours